wtorek, 1 czerwca 2010

Na księżycu Jowisza może istnieć życie!
Wody
oceanu na satelicie Jowisza - Europie są, być może, tak bogate w tlen, że mogłyby zapewnić istnienie milionów ton ryb. Do takiego wniosku doszli planetolodzy z amerykańskiego Uniwersytetu stanu Arizona.

Oczywiście, nikt nie zakłada, że na tym naturalnym satelicie Jowisza rzeczywiście pływają wielkie ławice niespotykanych ryb, jednakże w zasadzie z odkrycia tego wynika możliwość istnienia tam prymitywnego życia, podobnego do ziemskiego.

Europa, rozmiarami przypominająca Księżyc, jest cała pokryta oceanem, którego głębokość wynosi około 160 km. Ocean ten ukrywa się pod warstwą lodu grubości kilku kilometrów.

Naukowcy przyznali, że im więcej dowiadują się o oddziaływaniu Jowisza na jego satelity, tym większe wydaje się im prawdopodobieństwo istnienia życia na Europie. Lodowa otoczka Europy - tak jak w zamarzniętej wodzie - składa się z tlenu i wodoru, a pod działaniem stale napływającego z Jowisza promieniowania tworzy się w niej wolny tlen i inne oksydanty. Przy czym aktywność tlenu stała się kluczowym elementem w wytwarzaniu energii, która w zamierzchłych czasach pomogła wielokomórkowym organizmom na Ziemi w opanowaniu planety.

Dotychczas naukowcy nie byli w stanie przedstawić efektywnego mechanizmu, który zapewniłby dostarczanie bogatej w tlen substancji do oceanicznych wód.

Jednakże nowe badanie, przeprowadzone przez Richarda Greenberga z Uniwersytetu stanu Arizona, pokazuje, że bogata w tlen warstwa lodu może okazać się znacznie grubsza, niż uważano wcześniej, zaś potężne siły przypływowe, powstające w wyniku silnego oddziaływania grawitacyjnego Jowisza, rozgrzewają i deformują Europę, zmuszając jej lodową otoczkę do rozpadania się, a bryły lodu do mieszania się - przez przemieszczanie się z dołu w górę.


Obliczenia wykazały także, że w ciągu kilku miliardów lat takich procesów ocean Europy mógł być dostatecznie wzbogacony w tlen, tak by zapewnić powstanie i istnienie życia.

Według Greenberga, w określonych warunkach ocean Europy mógłby zapewnić istnienie 3 milionów ton żywych organizmów. Zdaniem naukowca, czułość naziemnych lub orbitalnych teleskopów w pełni może wystarczyć do określenia jakie związki chemiczne i pierwiastki wchodzą w skład lodowej otoczki satelity Jowisza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz