piątek, 22 kwietnia 2011

Aura, Energia - Techniki cz. 2


Jasnowidzenie aury
           Człowiek jest istotą nie tylko fizyczną, a jego istnienie i aktywność również nie ograniczają się do świata fizycznego. Istnieje ogromny świat nie przejawiony, wobec którego nasze umysły zewnętrzne są nic nie warte. A przecież większość naszej aktywności ma miejsce właśnie na planach informacyjnych świata nieprzejawionego. Abyś mógł zacząć poznawać świat takim jaki on jest, musisz posłużyć się odpowiednimi narzędziami, które umożliwiają ci badanie. Wszystkimi z owych narzędzi dysponuje twój umysł już w tej chwili. I zawsze nimi dysponował. Rzecz w tym, że wychowałeś się w kulturze, która nie docenia możliwości umysłu, a przecenia intelekt /tak, jakby był on poza umysłowy/. To wydaje się nielogiczne, gdy ktoś mówi, że możesz poznać cały świat nie ruszając się z miejsca. Ale to zaczyna się wydawać możliwe ludziom przed telewizorem, komputerem lub czytającym książki!. Z nieświadomości siebie i swoich możliwości wynika zawsze tylko pomieszanie. A jak możesz podjąć właściwie decyzje i skuteczne działania bez właściwej diagnozy? Żyjemy w doskonałym świecie. Ale nie potrafimy w nim doskonale funkcjonować, dopóki nie zaczniemy go doskonale postrzegać. Założę się, że teraz nawet jesteś w stanie sprężyć własne siły, żeby mi udowodnić, że ten świat wcale nie jest taki dobry, jak mi się wydaje. No właśnie, teraz masz dowód na to, na czym tak naprawdę ci zależy. Zapewne chodzi ci o to, żeby mieć rację. A twoje racja wynika tylko z twojej diagnozy. Czy zużyłeś sam wszystkich dostępnych ci środków do poznania rzeczywistości? A jeśli nie, to skąd wiesz, że ona właśnie taką jest? Jak rozpoznać różnice między rzeczywistością, a wyobrażeniami? Przede wszystkim przez rozwijanie intuicji. Pierwsze próby poznawanie rzeczywistości mogą się wydawać przykre, ale są trzeźwiące. Wywołują płacz, łkanie, radość, ogólnie: przepływ energii. Podczas trzeźwienia, czyli przechodzenia do rzeczywistości, wyzwalają się czasami wielkie zasoby zgromadzonej energii, zablokowane we wzorcach przeżywania. W czasie trzeźwości umysłu mięśnie rozluźniają się, kręgosłup staje się bardziej prosty, a cała postać widocznie „atrakcyjniejsza”, posiada większą grację. Do takich stanów można dochodzić w medytacji przez proste, spokojne wypowiadanie pozytywnych sugestii. W praktyce parapsychicznej masz do czynienia nie tylko z podświadomym umysłem, ale i z niewidzialnymi ciałami energetycznymi: fizycznym, eterycznym, astralnym i mentalnym. Im bardziej będziesz świadomy istnienia tych niewidzialnych obszarów rzeczywistości, tym efektywniejsza będzie twoja praktyka. Dopiero po pewnym czasie zaawansowanych ćwiczeń możesz świadomie korzystać z ciała przyczynowego i buddycznego. Te ciała energetyczne człowieka układają się wokół fizycznego ciała w formie owalu. Można zauważyć, że w rzeczywistości każde ciało zawarte jest w następnym, wyższym energetycznie ciele. Każde z nich posiada własny poziom wibracji. Chociaż wszystkie one posiadają różną gęstość, są ze sobą połączone i reagują wzajemnie na siebie. W związku z tym zmiana w którymkolwiek energetycznym ciele wpływa na wszystkie pozostałe. Zmieniając coś na subtelnej płaszczyźnie, w rzeczywistości wpływasz bezpośrednio na wibracje ciała eterycznego, astralnego i czasami mentalnego. Po jakimś czasie zauważysz, że twoja koncentracja w wizualizacji zaczyna przynosić konkretne, fizyczne efekty.

           Kiedy pracujesz z medytacją i wizualizacją, masz do czynienia z bardzo subtelnymi energiami i wibracjami, które na co dzień mało kto postrzega. Powinieneś więc poznać system energetyczny niewidzialnych ciał i zewnętrznego otoczenia. A wówczas twoje przeżycia i doświadczenia będą bardziej świadome.

Najczęściej w praktykach parapsychicznych spotykamy się ze sferą astralną. Płaszczyzna astralna, do której należy ciało astralne, zajmuje tą samą przestrzeń, co świat fizyczny. Ponieważ jednak wibrację płaszczyzny astralnej są znacznie wyższe od fizycznej, nie jesteśmy w stanie postrzegać jej naszymi zmysłami fizycznymi. Płaszczyzna astralna egzystuje niezależnie od intelektu. W świecie astralnym panują astralne prawa, a także istnieje światło, dźwięki i barwy nie występujące w fizycznym świecie. Postrzeganie na tej płaszczyźnie różnie się od fizycznej percepcji, co bywa mylące, dopóki nie nauczysz się orientować w swoich doświadczeniach dotyczących niewidzialnych światów. Wielu czuje się przyciąganymi przez niezwykłość i inność świata astralnego. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli twoim celem jest oświecenie, to powinieneś traktować swój pobyt w świecie astralnym jako krótkotrwałą, a niekonieczną przygodę i otworzyć swą świadomość na znacznie subtelniejsze wibracje świata mentalnego i intuicyjnego. Kiedy podniosą się wibrację twego umysłu, a intuicja i wewnętrzna świadomość lepiej rozwiną, będziesz zdolny postrzegać również na jawie płaszczyzny świata nieprzejawionego. Twoja zdolność postrzegania rzeczywistości rozszerzy się ponad granice, które dotychczas ją ograniczały, a wówczas doświadczysz swej egzystencji niezależnie od ciała, emocji i umysłu.
Szamani, mistycy, kapłani i uzdrowiciele od wieków wiedzieli, że wszystkie fizyczne manifestację są w istocie wibracjami energetycznymi, Mogli oni wykorzystywać swe praktyki do zmiany własnego ciała, uczuć, myśli i  innych form fizycznych a także do stworzenia realistycznych iluzji. Wszystko, co istnieje w niewidzialnych poziomach rzeczywistości, jest połączone łańcuchem przyczynowo- skutkowym z wszystkimi stworzeniami. Każda zmiana jednej formy energetycznej w danym miejscu przyczynia się do odpowiadającej jej zmiany wibracji innego przedmiotu na innym miejscu, itd. Kiedy praktykujemy medytację i wizualizację, wywołujemy zmiany na subtelnej, niefizycznej płaszczyźnie, wręcz fizyczną manifestację. Im wyższe i bardziej subtelne wibracje, tym wyższy poziom informacji z nimi związanych.

           Teraz pora na parę słów o aurze.
 Aura to energetyczna otoczka ludzi, zwierząt i roślin. Wszystko co żyje, ma aurę. Po pewnym przeszkoleniu możliwe jest widzenia aury na różnych jej poziomach.
a/ rośliny mają tylko aurę eteryczną, która jest odblaskiem energii życiowej każdego organizmu. Rozciąga się ona na ok. 1 cm od żywego organizmu. Tędy płynie energia życiowa - prana. Aby go „dotknąć” lub zobaczyć trzeba trochę treningu.

b/ zwierzęta oprócz aury eterycznej mają jeszcze aurę astralną. Jest to otoczka energetyczna, znacznie szersza i jaśniejsza, największe zwykle w okolicach dłoni. Wielkość jej jest bardzo zróżnicowana.
W aurze astralnej zachodzą wszystkie procesy emocjonalne, także komunikacja telepatyczna między żywymi istotami. Aura astralna ulega zaburzeniom i odchyleniom w czasie chorób, jak i w pobliżu innych istot. Świat astralny, to także świat „duchów” zmarłych, „demonów” - wytworów chorej wyobraźni i wszelkich wyobrażeń formalnych. Ciało astralne czuje i pamięta. To tu zachodzą wszelkie kontakty telepatyczne, tu kodujemy emocje i obrazy. Czasami bywa, że ludzie zamykają świadomość na tym poziomie.
c/ ludzie też posiadają aurę mentalną. (Niektórzy upośledzeni umysłowo nie posiadają jej). Aura mentalna jest jeszcze szersza od aury astralnej, najczęściej widoczna w formie balonu lub gruszki. Zachodzą w niej procesy myślenia (za wyjątkiem myślenia abstrakcyjnego). Świat mentalny podobny jest do astralnego, tylko piękniejszy i przyjemniejszy.
d/ Ponad głową lub w okuł głowy ludzi zaawansowanych w rozwoju duchowym, można dostrzec ciało przyczynowe w formie świetlistej kuli. Zachodzą w niej procesy myślenia abstrakcyjnego. 
To siedziba intuicji, źródło wyższej inspiracji - Wyższe Ja.
e/ Prócz tego istnieją atmiczne i buddyczne ciała urzeczywistniania i oświecenia. Ich dostrzeżenie jest możliwe tylko przy wyjątkowych zdolnościach. Najłatwiej jest zobaczyć aurę eteryczną, najtrudniej przyczynową. W medytacji jest taka zasada, że możesz zobaczyć wszystko, co tylko potrafisz nazwać i zdefiniować. Nie musi ci się to udać za pierwszym razem, ale warto próbować. Widzenia barw, kształtów aury, zależy od indywidualnych zdolności jasnowidza. Widzenia auty może być niezwykłe ważne w procesie diagnozowania pacjentów. Zmiany koloru lub kształtu świadczą o chorobach, których medycyna nie może jeszcze wykryć. W niewidzialnych ciałach znajdują się tyk zwane czakry (centra energii psychicznej), które aktywizują się poprzez energię gromadzoną podczas energetyzujących oddechów czy medytacji. Tę energię możesz też wyzwalać w innych ludziach.

Procedura do ćwiczenia widzenia aury.
(W medytacji): Koncentruje się na patrzeniu na jakąś osobę. Teraz postrzegam wszystkimi wewnętrznymi zmysłami, zgodnie z moją wolą. Życzę sobie natychmiast zobaczyć jej aurę eteryczną. Wewnętrznym wzrokiem widzę jej aurę eteryczną. (Po chwili): Życzę sobie natychmiast zobaczyć jej aurę astralną. Teraz widzę aurę astralną - oglądam ją dokładnie. (teraz spróbuj zobaczyć ciało przyczynowe). Po tych oględzinach możesz sobie zażyczyć: widzę najsłabsze, najbardziej chore miejsca w ciele tej osoby. Widzę je w porządku od najbardziej chorych do najmniej chorych. (w takim przypadku dokonaj uzdrowienia przez wizualizację).

Procedura do ćwiczenia widzenia swojej własnej aury.
(W medytacji): W „trzecim oku” (ponad nasadą nosa), widzę miniaturę siebie. Teraz ta miniatura oddala się ode mnie od odległość ok. 2m., a ja postrzegam jej zmysłami. Jej oczami widzę swoją aurę eteryczną (miniatura może mnie okrążyć), (Po chwili): Teraz widzę swoją aurę astralną - oglądam ją dokładnie. (Po chwili): A teraz widzę swoją aurę mentalną - oglądam ją dokładnie (teraz spróbuj zobaczyć ciało przyczynowe). Po tych oględzinach możesz sobie zażyczyć: A teraz wzrok mojej miniaturki pada na najsłabsze, najbardziej chore miejsce w moim ciele. Widzę je w porządku od najbardziej chorych (dokonaj uzdrowienia). Po ćwiczeniu moja miniaturka wraca do mojego „trzeciego oka” i znika w nim. 
Oglądając aurę innych ludzi nie trzeba robić sztuczek z miniaturyzacją siebie, choć może to być pożyteczne, gdy chcemy zbadać pacjenta od wewnątrz. Siebie też można zbadać od wewnątrz „wchodząc” do środka przez nos czy usta.
(W medytacji): W „trzecim oku” ponad nasadą nosa (ponad nasadą nosa), widzę miniaturę siebie i teraz postrzegam jej zmysłami. Teraz ta miniatura wchodzi we mnie (przez nos czy usta). Jej oczami widzę wszystko, co się znajduje w moim wnętrzu. Odczuwam wszystkimi jej zmysłami. Przechodzi ona i obserwuje ona wszystko, na co tylko natrafia , Teraz badam główne drogi oddechowe. Przechodzę do gardła i badam je dokładnie. Następnie schodzę przez krtań do tchawicy i rejestruje wszystkie spostrzeżenia wszystkich zmysłów. Dalej badam kanaliki w płucach, sprawdzam, czym są wypełnione i jakie to ma dla mnie znacznie. (możesz kontynuować).
           Alternatywną metodą rozwijania jasnowidzenia jest wpatrywanie się w kryształ lub w kryształową kulę. Przeźroczyste bezbarwne kryształy kwarcu zdają się przepuszczać największą różnorodność informacji.
Wszelkie oceny jakimi posługuje się umysł, wynikają z subiektywizmu postrzegania. Jednak kiedy nie przestaniesz mędrkować, a odwołasz się do właściwej medytacji, zorientujesz się, że w stanie medytacyjnym pewne idee i wibrację ogóle się nie pojawiają. A nie pojawiają się właśnie te, które mają niską jakość, które charakteryzują się niską wibracją. Medytacja więc odcina cię od pewnych źródeł informacji, które są jakościowo niskie, a otwiera cię na informację jakościowo wyższe. Twój umysł jednak jest przyzwyczajony, by lgnąć do tego, z czym mu wygodnie. A wygodnie mu z tym, do czego się przyzwyczaił, co polubił. Aby zmienić, przekierunkować zainteresowania twojego umysłu, potrzebujesz i czasu, i właściwej praktyki, a przede wszystkim ugruntowania się w poczuciu bezpieczeństwa.

Medytacja kundalini - medytacja czakr
           Medytacja czakr Starożytni pisarze sanskryccy nazwali siedem ośrodków energii usytuowanych wzdłuż kręgosłupa czakrami, czyli słowem oznaczającym koło albo lotos. Czakry są zwykle odprężone, jakby uśpione i pełne ukrytej energii. Kiedy jednak stymuluje się je przez medytację, ich promienie energetyczne zwracają się ku górze.
           Medytacja pobudza również kundalini, zwaną też „ogniem węża". Kundalini jest dynamiczną siłą duchową, wywodzącą się z czakry podstawy. Kundalini często przedstawiana jest w postaci zwiniętego w środku tej czakry węża, w każdej chwili gotowego do akcji. Wąż przez tysiące lat uznawany był za symbol seksu, a zatem kundalini stymuluje narządy płciowe, wytwarzając spermę i jajeczka. Niewielka jej część przesuwa się również w górę ciała, pobudzając kreatywność mózgu. W medytacji czakr ta energia może się zwinąć w spiralę, która sięga przez poszczególne czakry do szyszynki, wywołując na chwilę transcendentną iluminację. Trzeba długo praktykować, żeby osiągnąć ten stan, ale warto wytrwać. Z czasem ta zdolność spotęguje twoją percepcję intuicyjną, zdolności uzdrowicielskie i duchowe zrozumienie oraz rozluźni ciało fizyczne, dzięki czemu znacznie łatwiej ci będzie podróżować astralnie.

Medytacja
1. Połóż się lub usiądź wyprostowany. Musi ci być wygodnie, kręgosłup ma być prosty, dlatego leżenie płasko na podłodze jest lepsze niż w łóżku, a zwykłe krzesło lepsze niż fotel z odchylanym oparciem. 
2. Oddychaj powoli i równomiernie przez nos. W MON przypadku najlepiej się sprawdza wdychanie z liczeniem do czterech, wstrzymywanie oddechu przy kolejnym liczeniu do czterech, a następnie wydychanie przy liczeniu do sześciu. Po kilku minutach robimy wydech, licząc do ośmiu. 
3. Skoncentruj się na podstawie kręgosłupa. Wizualizuj czakrę podstawy jako wirujący krąg czerwonej energii. Kiedy zobaczysz to wyraźnie w swoim umyśle, poczuj żółty kwadrat w środku czerwonego kręgu. Wewnątrz żółtego kwadratu jest niebieski trójkąt. To dom węża. Jeśli masz duże zdolności wizualizacyjne, możesz wizualizować tego węża zwiniętego trzy i pół raza wewnątrz trójkąta. Uświadom sobie niewiarygodną moc tego centrum energii. Może zdołasz odczuć, jak jego ciepło i energia obejmują każdą cząstkę twojego ciała. 
4. Skoncentruj się teraz na czakrze krzyżowej, mniej więcej 2,5 centymetra poniżej pępka. Wizualizuj ją jako wirującą pomarańczową kulkę. Wewnątrz barwy pomarańczowej znajduje się błękitny pół-księżyc, odwrócony poziomo, tak że tworzy pojemnik. Wdychając, wizualizuj ten pojemnik napełniany czystym uzdrawiającym płynem. Podczas wydechu poczuj, jak uzdrawiający płyn rozprzestrzenia się po całym twoim ciele, dostarczając ci nieograniczonej energii. 
5. Do tego czasu powinieneś już być w pełni zrelaksowany i całkowicie koncentrować się na dwóch dolnych czakrach. Skupiając na nich uwagę, pomyśl również o czakrze splotu słonecznego. Wizualizuj ją jako obracający się krąg żółtej energii. Wewnątrz tego kręgu znajduje się mniejszy krąg czerwony, zawierający trójkąt o jeszcze głębszej czerwieni. Poczuj, jak czerwień staje się intensywniejsza przy wdechu, a łagodniejsza przy wydechu. Wizualizuj czerwień w trójkącie, spalającą wszelkie objawy choroby w całym twoim ciele. 
6. Wizualizuj czakrę serca jako wirujący krąg zielonej energii. W środku zieleni tkwią dwa zachodzące na siebie trójkąty z czystego złota. Jeden trójkąt skierowany jest w górę, ku niebu, a drugi w dół, ku ziemi. Wizualizuj miejsce, w którym te trójkąty zachodzą na siebie, i poczuj delikatne, uzdrawiające promienie słońca, które wychodzą z tego obszaru, aby zrównoważyć i zharmonizować całe twoje ciało.
Wdychając i wydychając powietrze z jednoczesnym koncentrowaniem się na tej czakrze, odczuj, że stajesz się lżejszy, gdy twoje ciało napełnia się uniwersalną miłością. 
7. Skoncentruj się na obszarze czakry gardła, wizualizując ją jako kulkę nieskazitelnego błękitu. Wewnątrz tej wirującej kulki znajduje się czerwony trójkąt, zawierający krąg fioletowej energii. Przy wdechu poczuj, jak fioletowy krąg napełnia się kreatywną inspiracją. Wydychając powoli, pozwól tej kreatywności przepłynąć przez całe twoje ciało. Poczujesz, że wierzysz, iż możesz osiągnąć wszystko, o czymkolwiek pomyślisz. 
8. Skoncentruj się teraz na czakrze brwiowej pośrodku czoła tuż nad brwiami. Zobacz ją jako koło barwy indygo. Gdy uda ci się ją wizualizować przy jednoczesnym zachowaniu świadomości poprzednich czakr, wyobraź sobie krąg złota w środku indygo. Złoty krąg ma po każdej stronie coś, co przypomina płatek lub uchwyt. Podczas wdechu zauważysz, że po prawej stronie gromadzi się złoto, natomiast podczas wydechu - że lewa strona coraz intensywniej fosforyzuje. Po kilku oddechach wizualizuj czerwony trójkąt w środku złotego kręgu. Weź jeszcze kilka oddechów, a potem zobacz oko w środku trójkąta. Chociaż jest to tylko jedno oko, emanuje ono ogromną miłością, inteligencją i intuicją. Oczywiście chodzi o „trzecie oko", kierujące szyszynką. 
9. Skoncentruj się na obszarze tuż nad koroną głowy. To obszar czakry korony. Wizualizuj szybko OBRA się krąg fioletowej energii bezpośrednio nad głową. W środku tego kręgu promienieje olśniewające białe światło, które wychodzi na zewnątrz, tworząc kręgi złożone z maleńkich trójkącików. Często nazywa się je lotosem o tysiącu płatków. 
10. Gdy dotrzesz do tego etapu, poczujesz równomierny strumień energii przepływający wzdłuż kręgosłupa przy każdym wdechu. Tworzy on potężną baterię woli. Napełni cię moc, wiedza, duchowe zrozumienie i miłość. Poczujesz się jak w stanie nieważkości, a każda komórka twojego ciała będzie wibrować dobrym samopoczuciem. Ostajesz osiągniesz stan czystej świadomości. 
11. Jeśli wykonujesz to ćwiczenie po to, aby wyjść z ciała, przerwij na kilka minut. Gdy czujesz, że nadszedł już czas, weź głęboki wdech i wstrzymuj go tak długo, jak możesz. Potem jak najszybciej wypuść powietrze i powiedz sobie: „Teraz!". Natychmiast zaczniesz się unosić bezpośrednio nad swoim ciałem fizycznym. Jeśli przeprowadzasz to ćwiczenie w celu medytacji i w celach duchowych, przerwij na kilka minut i uświadom sobie, że wszystkie czakry są zrównoważone i wysyłają pozytywną energię do każdej cząstki twego ciała. Następnie powtórz wszystkie etapy po kolei, upewniając się, że energie każdej czakry mogą wrócić, zanim przejdą do następnej.
Gdy skończysz, poleź spokojnie przez kilka minut, zanim otworzysz oczy i wstaniesz. Przeciągnij się i pomyśl o medytacji. Poczujesz się lepiej niż kiedykolwiek w ciągu wielu lat, ponieważ w pełni wypocząłeś, odzyskałeś równowagę, naenergetyzowałeś czakry i doświadczyłeś wzrostu miłości i duchowości.
           Z pewnością nie będzie to pełna medytacja za pierwszym razem, a nawet po kilkudziesięciu próbach, ponieważ niezmiernie trudno Jest skoncentrować się na jednej czakrze, dopóki zachowujemy świadomość o poprzednich.
           Cały proces jest znacznie łatwiejszy, jeśli masz nauczyciela, który poprowadzi cię krok po kroku, gdy zaczniesz rozbudzać siłę kundalini. Podobno ktoś, kto doświadczył pełnej medytacji, może przekazać tę wiedzę komuś innemu w procesie zwanym Shaktipat. Przekazuje się tę informację przez dotyk, telepatię, pieśni religijne albo techniki unieruchamiania wzroku. Przy medytacji kundalini bardzo ważne jest również uziemienie. 

Uziemienie
 Celem tego ćwiczenia jest oczyszczenie i uaktywnienie energetycznych więzów łączących nas z ziemią. Jest to bardzo potrzebne, gdy eksperymentujemy z nieznanymi nam lub bardzo potężnymi energiami, zapobiega ono również, jeśli pracujemy nad kundalini pojawieniu się efektu tzw. spirali śmierci, czyli nieprawidłowego ukierunkowania energii, które może zakończyć się nawet zgonem. Efektem tego ćwiczenia jest zbudowanie energetycznego "piorunochronu". 
1. Usiądź z wyprostowanym kręgosłupem, ześrodkuj się i zamknij oczy. 
2. Wyobraź sobie sznur złotego światła, który zaczyna się u podstawy kręgosłupa i wrasta w ziemię. Wyobraź sobie, że ten złoty sznur przenika podłogę, niższe piętra budynku w którym mieszkasz (choć lepiej robić je bezpośrednio na gołej ziemi) i wrasta w ziemię, przenika przez warstwy gleby, kamienie, tętniące życiem podziemne tunele różnych zwierząt, coraz głębiej. 
3. Możesz użyć oddechu. Przy każdym wdechu posyłaj w dół energię, by przedłużała sznur, tak długo, aż poczujesz, że jego koniec osiągnął środek ziemi (pamiętaj - energia zawsze podąża za myślą) 
4. W tym momencie możesz poczuć się ciężko, możliwe, że pojawi się mrowienie w dolnej części kręgosłupa 
5. Jeżeli odczuwasz mrowienie lub sztywność, wyobraź sobie że każdy wydech rozpuszcza te blokady. 
6. Kontynuuj ćwiczenie aż poczujesz się uziemiony i zrelaksowany, albo przez 3 minuty

Medytacja, czy to takie trudne?
           Zanim zaczniesz medytować, naprawdę warto wiedzieć, po co się to robi. Otóż medytacja jest najlepszym sposobem uświadomienia sobie swojej boskości, otwarcia się na nią. Tak prawdę mówiąc, to nie ma innego. Chociaż podczas swojej ścieżki możesz napotkać na wiele różnych metod.
Ćwiczenia (Uwaga. Medytacje i relaks najlepiej jest wykonywać zaraz po przebudzeniu lub przed spaniem):
1. Zwróć się z twarzą na południe lub wschód (medytację z mantrą wykonuj tylko na siedząco). Usiądź na krześle, stopy postaw luźno na podłodze. Jeśli będzie ci wygodniej, możesz skrzyżować nogi. Siedź z wyprostowanym kręgosłupem.
2. Wykonaj relaks, kilkanaście spokojnych, głębokich oddechów. Wykonaj też ćwiczenie na uziemienie.
3. Wejdź w stan medytacyjny: przez pierwsze 10 dni odliczaj w myślach od 100 do 1, przez następne 10 dni od 50 d0 1, później od 20 o 1 i wreszcie od 5 do 1. Zawsze powoli, jedna cyfra to 2 do 4 sekund. Gdy się pomylisz, zacznij od początku. To umożliwi ci szybkie wchodzenie w stan medytacji. Gdy chcesz go pogłębić, znów odlicz od 5 do 1.
Stwórz mentalny ekran (czarny lub biały) w odległości ok. 1m. przed sobą. Najpierw będzie ci służył do „wyświetlania” na nim cyfr, które właśnie odliczasz Później pomoże ci w rozwiązywaniu zdolności zdalnego czytania w medytacji.
4. (tu następuje opis właściwej procedury):
Wyobraź sobie na ekranie jakiś przedmiot (np. jabłko) i obejrzyj go dokładnie z zewnątrz, zbadaj wszystkimi zmysłami. Potem przekrój go, też go obejrzyj, dotknij, powąchaj, a potem poczuj, że jesteś jedno z nim, że czujesz tak, jak on.
5. Po medytacji podziękuj opiekunowi duchowemu za pomoc, opiekę i inspirację. Pozwól, aby przez czubek głowy wpłynęła do twojego ciała czysta, świetlista, uzdrawiająca energia, wypełniając je całkowicie, a nawet wypełniając przestrzeń wokół ciebie. Podziel się jej nadmiarem ze wszystkimi potrzebującymi istotami, wypromieniowując ją z serca (bez wysiłku).
6. Wyjdź z medytacji odliczając od 1 do 5.
7. Pozostań chwile w ciszy i spokoju.

Gdy jesteś na etapie wchodzenia w medytację poprzez odliczanie od 10 do 1, to wprowadź sobie kod: gdy odliczę od 5 do 1, będę głęboko zrelaksowany, będę w stanie medytacji 5,4,3,2,1. Już jestem w stanie medytacji..
           Za każdym razem medytuj tylko na jeden temat. Niech twoje wizje i odczucia będą jak najbardziej pełne, wyraziste żywe. W ten sposób uczysz się wizualizacji. Proponuje, abyś podczas medytacji świadomością był obecny w swoim duchowym sercu. To naprawdę jest dosyć skuteczny sposób. Swoją drogą, warto wiedzieć, o czym będzie medytacja. Określ temat. W samej medytacji bądź świadkiem ,a nie twórcą to zostaw Bogu. Przecież otwierasz się na Niego nieprawdaż? Jeśli jest ci trudno, zacznij od relaksu ciała i krótkich afirmacji. To też działa! Pozwól być temu, co się pojawi, nie oceniaj, obejrzyj, niech intuicja ci powie, co z tym zrobić. Zaufaj temu. Gdy jednak nie zrozumiesz lub nie dostrzeżesz tych wskazówek, podziękuj bogu, czy mistrzowi duchowemu za najkorzystniejsze rozwiązania tego problemu. Tak! Podziękuj zanim się dokona, tak jakby już się dokonało. Po pewnym czasie zauważysz zmiany w twoim życiu, Podziękuj wtedy Bogu za to, co już masz, z to, co dostajesz w tej chwili i za to, co On ma jeszcze dla ciebie. A wtedy zauważysz, że fakt twego istnienia nie jest przypadkowy. Jesteś najważniejszą istotą dla Boga, tak jak i wszyscy inni. Bóg bowiem, nie stosuje żadnej hierarchii. To wszystko pojmiesz, jeśli pozwolisz sobie na uspokojenie i wypełnienie twego umysłu boskością. To najdelikatniejsza wibracja, najsubtelniejsza energia wypełniona mocą twórczą. Nie można ją doświadczyć inaczej, niż poprzez medytację. Praca z medytacjami zajmuje się rozszerzeniem naszego prawdziwego, boskiego ja. Aby twoja praca była efektywna, musisz się poświęcić i stać się kanałem, poprzez który może działać twórcza siła Wszechświata. By to osiągnąć, musisz nauczyć się utrzymywać stan duchowej równowagi Podświadoma pamięć i przyzwyczajenie do błędów, niestety, działa. I można to łatwo zaobserwować, jak paczy się wyczyny niektórych medytujących. Żeby było śmiesznie, to niektórzy uczą jeszcze tych dziwów. Zamiast medytować, siadają i to tyle, jeśli chodzi o ich medytację. Potem to jest makabra. Myślą nie wiadomo o czym, a medytacja nie ma nic wspólnego z myśleniem. Prawdę mówiąc, to nie można ich za nic winić, tak ich nauczono. Nierzadko uczyli tego ludzie , którzy podawali się za kwalifikowanych guru z najlepszej linii przekazu. Oczywiście, każdy trafia na takiego nauczyciela, na jakiego go stać. Zachęcam cię więc do zbadania, a potem oczyszczenia, twoich intencji dotyczących medytacji.

Tarcze Ochronne

Tarcze są pierwszą linią obrony przeciwko atakowi. Mogą odeprzeć atak innego wampira zamierzającego czerpać z nas energię, ale mogą nas także ochronić przed np. napływem niekorzystnej energii emocjonalnej. Tarcze są bardzo proste w swej konstrukcji, ale im więcej praktykujesz, tym będą skuteczniejsze. Tarczę budujemy na bazie umysłu. Ich skonstruowanie nie wymaga wkładu wielkiej ilości energii, ponieważ można w prosty sposób 'przeformatować' swą aurę tak, by nas ochraniała przy naszym minimalnym wysiłku. Tym sposobem nic się nie tworzy, a jedynie reorganizuje i przerabia aurę w tarczę czy barierę. 
Jeśli chcesz stworzyć najprostszą tarczę, musisz poczuć jak twa aura zmienia się w bańkę i otacza cię jak skorupka jajka. Jest jednolita i twarda. Może nabierać odpowiadającego ci koloru. Kolor może filtrować emocje innych ludzi np. złość lub depresję tak, żeby negatywna energia nie docierała do ciebie. Biały kolor blokuje wszelkie płynące emocje. Czarny kolor blokuje emocje innych, jak i twoje. Jeśli jesteś empatią nie używaj koloru niebieskiego. Kolor niebieski ma za zadanie rozszerzenie emocji wokół nas, gdy się karmimy. Emocje te przelewamy na dawcę. A jeśli okazałoby się że i dawca jest empatą, wtedy mamy istny kocioł emocji z którymi moglibyśmy sobie nie poradzić. Rodzaje Tarcz:

TARCZE ŻYWIOŁÓW:
Pierwszą rzeczą jaką zrobisz powinno być określenie jaka energia będzie dla ciebie najlepiej pracowała i czego chcesz od tarczy. Można określić jaka energia jest dla ciebie najlepsza poprzez przypisanie do znaku astrologicznego, ale nie jest to konieczne. Np. jeśli jestem Bykiem najlepszą tarczą dla mnie będzie tarcza Ziemi.

Tarcze:
-tarcze powietrza mogą być ścianą gwałtownego zimnego powietrza lub ścianą gorącego (wyobrażaj sobie porywistą burzę, gdzie siła wiatru czyni, iż ciężko jest chodzić a nawet prosto stać). Zwodniczo mogą one mile ochładzać lub ogrzewać. Powietrze nie jest widzialne, więc dopóki nie zostaniesz zaatakowany nie możesz sam uderzyć.
-tarcza ognia -tarcza matki ziemi- -tarcza wody
Możesz także łączyć energie różnych tarcz, np. ogień i ziemia tworzą naprawdę mocną tarczę. Powietrze i woda robią dziką burzę. Bądź ostrożny , pamiętaj że woda może zgasić ogień, powietrze może rozrzucić ziemię, ogień może spalić ziemię a ziemia może zdusić ogień. Weź pod uwagę siłę przeciwnika. Inne tarcze warte studiowania mogą być odnalezione w horoskopie chińskim i są od niedawna wdrażane do tradycji zachodniej np. metal i drewno (drzewa mają wielką starożytną potęgę i podzielą się nią z tobą jeśli poprosisz). Naprawdę możesz tarczę stworzyć ze wszystkiego, co dla ciebie pracuje. Mityczne i prawdziwe zwierzęta, gryfy, wilki, smoki, orły, syreny, lwy....możliwości są nieskończone, naprawdę. Czego pragniesz od tarczy? Ochraniasz się przed ogólnym zranieniem czy od jakiejś określonej osoby/siły/istoty? Chcesz by tarcza łączyła cię z innymi czy dzieliła? Czy może chcesz ustawić tarczę na jakimś przedmiocie (jak samochód) czy miejscu (jak dom). Wiele z potrzeb jest bardzo specyficznych i wymaga różnych tarcz. Smok jest wspaniały jako tarcza dla domu. Twój osobisty żywioł jest dobry aby utrzymać cudzą energię z dala od twej przestrzeni, a jednocześnie uczynić twą energię komfortową aby nie wędrowała sobie do innych (chyba że zechcesz!).
Teraz, gdy już wiesz jaka tarcza jest dla ciebie najlepsza, musisz nauczyć się jej używać; Większość opiera się na wizualizacji. By postawić tarczę powinno się być w komfortowej atmosferze. Bez hałasów z zewnątrz, wyłącz telefon, zapal kilka świec, kadzidło, coś co pozwoli poczuć się komfortowo. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Pomedytuj zanim zaczniesz (to może pomóc). Możesz też odprawić jakiś swój rytuał. To zależy od ciebie. Oddychaj głęboko i wyobraź sobie tarczę. Tarcza przybywa z góry, z dołu lub z lewej strony. Żywioły przybywają z dołu. Kolory i ptaki z góry. Zwierzęta i inne stworzenia przybywają z góry, z dołu albo z lewej strony. Wyobraź je sobie i niech powoli zbliżają się w kierunku twego splotu słonecznego. Poczuj, jak z każdym oddechem są coraz bliżej, powoli otaczając to, co chcesz ochronić. Mówię 'wyobrażenie' lecz to naprawdę tam jest. Manifestujesz to dzięki sile twej woli i zdecydowaniu. Kontynuuj wizualizację aż obraz stanie się stały i otoczy cię lub to, co chcesz ochronić. Gdy tarcza jest postawiona musisz zrobić coś takiego jak siła zdecydowanego (nie wiem jak to inaczej nazwać) Po prostu daj jej swą siłę, poczuj to nawet fizycznie, jako wysiłek. I zatrzymaj go tam. Tarcze możesz mentalnie odnawiać jak tylko poczujesz się atakowany albo słaby. Wznawiając tarczę zamykasz oczy i wyobrażasz sobie siłę wokół ciebie. Nie musisz przechodzić całego procesu by ją odnowić. Tarcze są jednymi z rzeczy w które musisz uwierzyć aby działały jak należy, inaczej nie będą dla ciebie pracowały. Włóż w to swą wiarę, a one cię nie zawiodą.
TARCZE OGRANICZAJĄCE 
Jest to bardzo często używana forma tarczy. Może jej używać praktycznie każdy i nie potrzeba do tego szczególnych empatycznych zmysłów. Nie wymaga wielkiej siły i koncentracji oraz nie kładzie nadmiernego wysiłku na strukturę energetyczną stawiającego tarczę. Sztywna natura tych tarcz czyni je bardziej skłonnymi do przeniknięcia ale im więcej mocy włożymy w jej utrzymanie tym mniejsze jest prawdopodobieństwo jej przebicia.
 a. TARCZA ODBIJAJĄCA 
Tarcza ta jest chyba jedną z najczęściej używanych. Tworzy granicę dookoła ciebie, tak że jakiekolwiek siły są odbijane. Tarcza może wszystko odbijać; może też działać jak filtr i przepuszczać niektóre z energii. Jest dość łatwa do przebicia, ale dobra do obrony, szczególnie jeśli druga strona także używa tej tarczy. Podstawowym typem tej tarczy jest też prosta tarcza ograniczająca. Może być wyobrażona jako „torba” lub „jajko” otaczającej cię energii oraz kolor, który najbardziej określa więź twoją z poszczególnymi barwami. Nowicjuszom zaleca się używanie barwy purpurowej, złotej lub białej lecz nie jest to aż tak istotne. Najważniejsza jest intencja a jeśli chcemy kolor może być czarny, czerwony a nawet wielobarwny . Taka forma tarczy blokuje przypływającą energię ale jej nie odbija. Jest to bardzo wszechstronna forma tarczy. Ma niskie wymagania ale jest najłatwiejsza do przeniknięcia i dlatego powinna być używana wraz z inną formą obrony. Jest raczej detektorem i należy połączyć ją z inną tarczą, gdy wykryje się atak.

b. Bardziej zaawansowaną formą tarczy jest tarcza osnowy
. Jest to odmiana filtru tarczy odbijającej i jest używana jeśli odbieramy kilka sygnałów ataku i gdy nie użyliśmy wcześniej innej tarczy. Przybywające sygnały są zmieniane przez filtr i odsyłane z powrotem w zmienionej formie. Odmianą tego jest dynamiczna tarcza osnowy gdzie w zwierciadle tworzy się nieregularne ścianki, które stale się zmieniają i zmylają atakującego poprzez odbijanie energii w różnych kierunkach. Tarcza nie jest polecana jako stała forma ochrony ponieważ wymaga dużo siły jeśli używamy dużo dynamicznej energii. 
c. Firewall
jest najprawdopodobniej najbardziej dynamiczną tarczą szczególnie jeśli jest zrobiona dobrze. Wyobrażana jest jako korona oślepiającego białego światła, które niszczy napływające siły tak, jak małe meteoryty są palone gdy wchodzą w atmosferę ziemską. Wymaga detekcji (wykrycia), świadomości nadchodzącej wrogiej energii oraz siły by ją zniszczyć. Jest doskonała jako krótkotrwały pokaz siły i zdolności lecz szybko drenuje zasoby energii i nie jest dobra dla dłuższych czasowo konfliktów. 
d. Tarczą o mniejszej mocy jest tarcza pochłaniająca
W przeciwieństwie do firewalla pochłania przybywającą energię i zmienia ją w formę , która może być wchłonięta. Potrzeba jest duża moc by ją stworzyć, więc lepiej zaopatrzyć się w nią już wcześniej gdy przeczuwamy atak. Wymagana jest duża koncentracja i wysoka zdolność skupiania energii. Przybywające sygnały ataku muszą zostać odebrane i podzielone na pozytywne i negatywne. Złe odrzucamy a dobre absorbujemy. Trzeba nabrać troszkę rutyny i rozwinąć zdolności podświadomości, by nie dać się zdekoncentrować. Wymagana jest intuicja i duży poziom wprawy by wyczuć z jakim rodzajem energii mamy do czynienia. A także zdolności empatyczne. 

TARCZE BUFOROWE
Tarcze buforowe różnią się od ograniczających tym, że tworzą pewną warstwę wokół stawiającego, która ma w zamierzeniu być przenikana przez wrogie siły w pewnym stopniu. Podstawa obrony za pomocą tej tarczy leży w nieuniknionym sygnale tworzonym przy próbie ataku, a tarcze te są tworzone by stworzyć sprzężenie zwrotne. Tarcze te nie są zazwyczaj używane i są trudne do identyfikacji jeśli ich nie znamy. Są formą obrony najużyteczniejszą w połączeniu z innymi tarczami lub tylko wobec jednego przeciwnika. Przydają się, gdy nie przeczuwamy ataku. Wymagają nieco praktyki więc nie są dobrą formą obrony dla nowicjusza. Nie zabezpieczają dobrze przed atakiem silnego przeciwnika, ale są bardzo trwałe.
a. Prosta tarcza buforu wymaga zdolności empatycznych. W większym stopniu niż inne tarcze odwraca kierunek ataku i odsyła z powrotem. W tym sensie działa jak tarcza osnowy ale wymaga mniej energii. Przeobrażamy przychodzącą energię wykorzystując w tym celu siłę energetyczną napastnika i odsyłamy ją. Zmieniamy jej energetyczną strukturę.
b. tarcza Morph. Stale zmieniamy zewnętrzną warstwę energetycznego wzoru naszego ciała, czyniąc przenikanie i zbieranie informacji bardzo trudnym lub niemożliwym. Zmieniamy swą strukturę energetyczną. Skutkiem próby jej penetracji może być ból głowy, zmęczenie wzroku i zaniepokojenie tak, jak gdyby oglądało się zamazane litery na monitorze. Zmiany w warstwach energetycznych są ciągłe, a tarcza ta tylko pomaga je wyeksponować i uczynić silniejszymi. Nie wymaga więc większej koncentracji, ale jest słabą obroną.
c. Tarcza pomieszania jest związana z tarczą prostego buforu i morph. Jest to tarcza czynnej obrony, która zmniejsza zdolność koncentracji u przeciwnika i neutralizuje jego wysiłki. Akceptuje nadchodzące energie, potem odwraca ich bieg czyniąc w ich strukturze zmiany. Tworzy w ten sposób przygniatającą liczbę różnych sygnałów. Tarcza może być „ożywiona” poprzez dołączanie do odsyłanych sygnałów własnych myśli. Skutkami tej tarczy są zamęt myślowy, ból głowy, nacisk emocjonalny.
NAWARSTWIENIE 
Najbardziej efektywna obrona jest wtedy, gdy używamy więcej niż 1 tarczy i łączymy je w system obronny. Może być użyta najpierw tarcza ograniczająca jako pierwsza linia obrony i morph lub bufor dla odwrócenia kierunku.
Tarcze Czakr TARCZE PSI
Tarcze są pierwszą linią obrony przeciwko atakowi i powstałej w jego wyniku szkody. Na temat tarcz zostało już powiedziane bardzo dużo, a najwięcej praktykujących używa tarczy odbicia. Jest wiele form tarcz, które mogą zostać użyte w zależności od formy obrony. Każda posiada swój własny sposób używania, swe zalety i wady. Każdy używa też takiego rodzaju tarczy jaki mu najbardziej odpowiada. Tarcze psi są strukturami powstałymi na bazie umysłu. Wymagają skupienia i koncentracji. Natura tarcz jest taka, iż hamują one i powstrzymują naruszenie lub modyfikację pola energetycznego i punktów czakr. Zmiany takie mogą być wywołane przez atak psi, magię czy też inne negatywne aspekty. Tarcza ma na celu ekstrapolację pola energii i skierowanie lub zamienienie jej w swobodnie płynącą, nieszkodliwą energię. Zwykle tarcza połączona jest z jakimiś wzorami myślowymi i jeżeli są one pozytywne (np. miłość) , jeżeli wzory energetyczne w niej użyte są pozytywne wtedy siła ataku jest unicestwiana lub skierowana z powrotem ku atakującemu.

TARCZA UMYSŁU- używa czakry szóstej. Służy do załamania i odgięcia wszystkich energii, które bazują na niższych instynktach i namiętnościach. Ognisko pola czakry robi użytek z witalności i energii charakterystycznej dla osoby, która jej używa.

TARCZA WOLI- używa czakry piątej. Służy do krzyżowania siły z siłą. Jeżeli twa podstawa jest czysta, wtedy moc jest większa. Negatywne jest neutralizowane przez pozytywne. Nigdy nie używaj tego w każdej sytuacji albo gdy chcesz wyprodukować wektor pola, który jest przeciwnej natury. Możemy zwrócić na to jedynie uwagę wtedy, kiedy używamy negatywnej energii. Negatywna energia wytwarza wektor triunarny lub siłę, która krzyżuje się i pokonuje wszystkie źródła energii i odpycha jej skutki. Tarcza pozytywna staje się mocną dzięki witalności wchłaniającego.

TARCZA SERCA-używa czakry czwartej. Służy nie tylko do zanegowania napływającej energii ale powoduje też jej przekształcenie w źródle które ją wysłało. Używa się woli by zharmonizować to, co jest w niezgodzie. Również rozprasza intencje i energię, dzięki woli do energii wolno płynącej.

TARCZA CZYSTEJ SIŁY- używa czakry trzeciej. Służy do pokonywania obcej siły. Czakra jest punktem skupienia mocy. Określa się ja bez świadomości, ponieważ bazuje ona na naturze i odczuwania siebie jako całoistnienia. To jest naga esencja mocy. Wynik jej użycia może być bardzo silny, więc weź odpowiedzialność za to co robisz. Tarcza powinna być utrzymana w naturalnej formie, która ma przypominać naturalne źródło i tak ma być odsyłana. Nie służy dobrze zemście ale pomaga utrzymać rzeczy takimi jakie są.

TARCZA ESENCJI- używa 1 i 2 czakry. Jej bazą jest Natura. Użyta odpowiednio otacza istotę nieprzeniknionym szalem i wyłącza ją z przenikania subtelnych pól energii. Jest to wiążąca siła, która jest czystą esencją istoty i jest bardzo indywidualna. Użyta nieprawidłowo hamuje wzrost i rozwój.

1 komentarz:

  1. Cyt(...Wszystkie myśli musza ustąpić, niby zamrzeć. W chwili pojawienia się należy je zdusić i wyprzeć; jest to warunek powstania stanu biernego...).Pani Magdo wyparcie rodzi konflikt! Z doświadczenia wiem,iż tylko zainteresowanie może ją usunąć i jednocześnie przenosi nas głębiej. Wypieranie myśli może prowadzić do otępienia a nie na wyższy poziom bytu.Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń