wtorek, 12 lutego 2013

Przepowiednai św. Malachiasza i Marii Bożego Miłosierdzia z Irlandii

 

Abdykacja BenedyktaXVI wstrząsnęła wieloma ludźmi. Wielu z was mówi o przepowiedni Malachiasza. Oto skrót tej przepowiedni, a także przepowiednia Marii Bożego Miłosierdzia z Irlandii, z którą także warto się zapoznać."Benedykt XVI będzie pierwszym papieżem, który zostanie zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, nowy papież, który zajmie jego miejsce, będzie zapowiadany przez Biblię, Fałszywy Prorok!!"
 Co ciekawsze, Korea Północna przeprowadziła próbę nuklearną, która wywołała trzęsienie ziemi - 4,9 w skali Richtera. A oto słowa Marii Bożego Miłosierdzia "Następnie poczujemy jakby trzęsienie ziemi, jednakże nie będzie to prawdziwe trzęsieni ziemi."Początek końca panowania kościoła katolickiego miał się rozpocząć od nagłej śmierci Papieża Księżyca, który miał rządzić bardzo krótko z powodu nagłej śmierci. Nazwa Papież księżyc pochodzi od tego, że Papież ten miał nie zdarzyć rozpocząć żadnych nowych spraw, a jedynie miał dokończyć działania poprzedniego Papieża. Ten opis pasuje idealnie do Papieża Jana Pawła I który zasiadał na stolicy Piotrowej przez 30 dni, i zdołał jedynie porozmawiać z dostojnikami Watykanu o zmianie oblicza kościoła. Mediacje zostały zaplanowane przez poprzedniego Papieża Pawła VI.
Trud Słońca, pochodzi od tego, że ów Papież miał podróżować po całym świecie jak słońce po nieboskłonie. Ten opis idealnie pasuje do Jana Pawła II, który przez cały pontyfikat jeździł po całym świecie i próbował na powrót połączyć kościół Katolicki z kościołami Prawosławnymi, Luterańskimi itd.

Następnym Papieżem ma być Papież "chwała drzewa oliwnego", za którego ma się bardzo silnie rozwinąć wiara w zjawiska paranormalne. Ma ona być tak silne, że stanie się ona jakby oddzielną wiarą tzw. New Age. Papież "chwała drzewa oliwnego" będzie zmuszony nawiązać kontakt z nową "religią". Przeniesie się tymczasowo do Mediolanu z skąd już nie powróci do Rzymu.

Ostatnim Papieżem, ma być Piotr rzymski Papież Apokalipsy. Będzie on świadkiem ostatecznej walki Chrzęścijaństwa z Muzułmaństwem. Mają wywiązać się również konflikty maoistyczno-buddyjskie. Największym z konfliktów ma być wojna chińsko-indyjska. Następnie ma się pojawić Antychryst, czyli Szatański odpowiednik Jezusa Chrystusa. Ma on usunąć od władzy mędrców Indii i Tybetu, oraz ujarzmić tłumy czyniąc rzeczy podobne do cudów. Szatan obdarzy go całą mocą. Antychryst z 200 milionową armią oraz siłą Szatana ma ruszyć na Zachód. Rzym ma polec a wraz z nim ostatni Papież. Świat ma zostać oczyszczony w płomieniach.

 Przepowiednia  Marii Bożego Miłosierdzia z Irlandii
OSTRZEŻENIE
Najbardziej istotna wiadomość to przygotowywanie nas do pewnego zdarzenia, które Jezus nazywa Ostrzeżeniem i Oświetleniem Sumień. Poprzedzą ją znaki na niebie, które każdy zauważy. Na niebie zderzą się dwie komety, każdy na świecie zobaczy to spektakularne zjawisko. Na czerwonym niebie pojawi się Krzyż Jezusa. Następnie poczujemy jakby trzęsienie ziemi, jednakże nie będzie to prawdziwe trzęsieni ziemi.

Potem każdemu z nas z osobna i w tym samym czasie ukaże się Jezus (nawet ateistą i innowiercą), który pokarze nam stan naszej duszy tak jak widzi Bóg, każdy nasz grzech. Da nam na chwilę poznać co się dzieje z człowiekiem który umiera w stanie grzechu śmiertelnego. Każdy będzie mógł osobiście przeprosić Go za swoje grzechy i każdemu, kto tylko o to poprosi zostanie to wybaczone. Niestety, dla niektórych widok stanu ich duszy będzie tak przerażający, że ich serce może tego nie wytrzymać i umrą zanim zdążą poprosić o przebaczenie, wtedy będą straceni na zawsze. Dlatego Jezus też prosi o modlitwę szczególnie za te dusze. To wydarzenie ma na celu przygotować nas na Powrót Jezusa Chrystusa, zostaniemy całkowicie oczyszczeni z grzechu.
Jezus już teraz nas przestrzega, że szybko nasi naukowcy i ci którzy zaprzedali się szatanowi , będą negować to mistyczne wydarzenie, jedni będą próbować je naukowo wytłumaczyć, inni będą twierdzić, że wszystko było urojeniem całej ziemskiej populacji.


KOŚCIÓŁ KATOLICKI
Bardzo niepokojąco zapowiada też się najbliższa przyszłość Kościoła Katolickiego, m.in. szykuje się wielka schizma. Ale od zacznę od początku. Benedykt XVI będzie pierwszym papieżem, który zostanie zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, nowy papież, który zajmie jego miejsce, będzie zapowiadany przez Biblię, Fałszywy Prorok!! Zacznie on wprowadzać wiele zmian w kościele, tak że doprowadzi do zjednoczenia z innymi kościołami. Zmiany te nie będą jednak pochodzić od Boga i będą co raz bardziej oddalać od Boga Kościół Katolicki. Najpoważniejszym zagrożeniem będzie zniesienie Najświętszego Sakramentu, stanie to się stopniowo i prawie niezauważalnie, przez zmianę kilku słów w Liturgii Eucharystycznej, zmiana ta spowoduje, że Pan Jezus przestanie być obecny podczas mszy. Następnie zacznie się umniejszanie znaczenia tego sakramentu, powiedzą że to tylko symbol, że to tylko pamiątka. Zostaną także zniesione inne sakramenty, które z kolei zastąpią pogańskie odpowiedniki.
Doprowadzi to do wielkiego rozłamu w Kościele, ci którzy będą chcieć pozostać wierni Jezusowi, będą musieli w tajemnicy sprawować Mszę Świętą po staremu, ponieważ będzie ona zakazana. Zostanie zakazane też Pismo Święte, a każdy chrześcijanin, który nie podporządkuje się nowym zwyczajom będzie prześladowany. Biskup będzie przeciwko biskupowi, ksiądz przeciwko księdzu. Będzie to sytuacja istnie dramatyczna, bo będziemy mieli do wyboru podporządkowanie się nowemu atrakcyjnemu Kościołowi bez Chrystusa, albo pozostać wierni Jezusowi, co wiąże się z prześladowaniem. Ostatecznie Kościół Katolicki, który będzie wtedy już pustą skorupą bez Boga upadnie, a Fałszywy Prorok podporządkuje go fałszywej ogólnoświatowej religii, na czele której stanie sam Antychryst.
III WOJNA ŚWIATOWA
Pan Jezus w orędziach wyjaśnia znaczenia łamania pieczęci Apokalipsy.
Pierwsza oznacza apostazje, została już złamana, widać to bardzo wyraźnie. Mnóstwo ludzi odchodzi od Kościoła i Jezusa, w najlepszym wypadku są wierzącymi niepraktykującymi.
Druga pieczęć to III wojna światowa. Zacytuję tutaj słowa z orędzia otrzymanego 16.05.2012, gdyż słowa Jezusa najlepiej oddadzą powagę sytuacji.
„Środa, 16.05.2012, godz.03.10
Moja najdroższa, ukochana córko, muszę cię poinformować, że Trzecia Wojna Światowa jest w fazie rozwoju na świecie. Tego ranka, jak możesz zobaczyć, płyną Moje łzy.* Druga Pieczęć rozwija się, tak jak przepowiedziano Janowi Ewangeliście w Księdze Objawienia. Początek będzie w Europie. Przyczyną będzie wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny zaangażowane będą w tę tragedię, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach. Kiedy to się rozpocznie, zakończy się ratowanie gospodarki, a katastrofa dotknie Grecję z dużym negatywnym skutkiem we Francji. Środkowy Wschód będzie również zaangażowany w stan wojny z Izraelem i Iranem, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu. Moja córko, budzę cię, aby ci to powiedzieć, nie żeby cię przestraszyć, ale aby wezwać w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę. Z powodu wojny i braku pieniędzy znaczna część zbiorów zostanie utracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód.

To dlatego teraz nakłaniam wszystkie Boże dzieci, aby próbowały składować suszoną i trwałą żywność, dla wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby rozwijać własne zbiory, jeśli to możliwe.
Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia. Efektem tej wojny będzie, że Mój Kościół Katolicki na ziemi zostanie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia.

Ta unifikacja, albo fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst sprawi wrażenie wykreowania fałszywego pokoju i tak zwanego końca wojny. Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki w światowe sprawy nie zostaną zaangażowane Chiny i Rosja.
Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z dziesięcioma rogami “, Europy, i będą ją opanowywać dla wprowadzenia komunizmu. “Czerwony smok”, Chiny, już zdobywa silną pozycję w świecie, ze względu na swą kontrolę światowych finansów. ”Czerwony Smok” i “Niedźwiedź”, którym jest Rosja, nie kochają Boga. Są one prowadzone przez antychrysta, który jest ze Wschodu, i który ukrywa się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy proroctwa te ujawnią się, cały świat uwierzy w te przekazy.

Wówczas nie będzie żadnych wątpliwości. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, gdyż pomoże to osłabić wpływ tych wydarzeń. Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej ”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec których stoimy. Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej woli zmuszeni będą do wojny.
Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.
Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”
Moja córko, wiem, że ta wiadomość może być szokiem, ale pamiętajcie, że modlitwy oraz Modlitwa o Pieczęć Boga Żywego (nr 33)(można ją pobrać w oprawie graficznej bez opłat z www. paruzja.info) , ochronią Moich wyznawców.
Moja Reszta Kościoła, wy, Moje dzieci, przetrwacie, chociaż nie będzie to łatwe.
Będziecie prześladowani z powodu waszego Chrześcijaństwa, ale nigdy nie wyprzecie się Mnie, ani Mnie nie odrzucicie.
Po to dane wam będą Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.
Odmawiajcie tę modlitwę codziennie od teraz. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i dajcie ją pobłogosławić kapłanowi.
Rozpocznijcie wkrótce wasze przygotowania, ponieważ dzień negatywnych konsekwencji w Europie nie jest daleko.
Wasz Jezus ”

Z drugą pieczęcią powiązana jest trzecia, która jest na razie wstrzymywana. W wyniku działań wojennych zostaną zniszczone zbiory, co doprowadzi do ogólnoświatowego głodu. Obrazem sytuacji niechaj będzie zdanie z orędzi, że jabłko będzie droższe od samochodu!!!
ANTYCHRYST I SPISEK PRZEJĘCIA WŁADZY NAD ŚWIATEM
Wszystkie te wydarzenia, począwszy od wybuchu obecnego kryzysu ekonomicznego, przez arabską wiosnę, przez III wojnę światową i ogólnoświatowy głód, są inspirowane przez Antychrysta, który już jest na świecie i pochodzi z Bliskiego Wschodu. Na razie pozostaje w ukryciu, za kulisami wydarzeń. Gdy na Bliskim Wschodzie nastąpi eskalacja konfliktu, pojawi się człowiek, który zaprowadzi tam pokój. Będzie to człowiek niezwykle charyzmatyczny, emanujący sympatią, przyjaźnią i dobrocią, jednakże to tylko będą pozory, gdyż będzie to właśnie Antychryst. Szybko ogłosi się Mesjaszem, który powrócił by zaprowadzić na świece pokój i dobroć. Stworzy ogólnoświatowy kościół, na którego stanie czele. Wszystkie inne religie, głownie monoteistyczne, a zwłaszcza Kościół Katolicki będą prześladowanie i zakazane.
Antychryst doprowadzi do powstania światowej waluty, która umożliwi mu kontrole nad każdym krajem. Zostaną wprowadzone (oczywiście dla dobra ludzkości) powszechne szczepienia, które doprowadzą do śmierci milionów.
Najgroźniejsze jednak jest obowiązkowe noszenie chipa, który będzie znakiem Bestii (666) zapowiedzianym przez Apokalipsę. Nic nie będzie można kupić ani sprzedać bez wszczepienia sobie pod skórę chipa. Jednakże, kto się zachipuje będzie praktycznie stracony na wieczność!

POWRÓT JEZUSA I PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO
Cały ten koszmar zakończy triumfalny powrót Jezusa na Ziemię i Sąd Ostateczny.
Jezus obiecuje tym, którzy wytrwają przy nim życie wieczne w Nowym Raju, gdzie wszystkiego dla wszystkich będzie pod dostatkiem.

Bóg przekazał z orędziami swoją Pieczęć, wystarczy ją wydrukować, mieć przy sobie i odmawiać tą modlitwę:
„Wstań teraz i przyjmij Pieczęć Boga Żywego
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.
O, Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, Mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego Na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.”

3 komentarze:

 1. Niesamowite, te przepowiednie jasno mowia o trzeciej wojnie swiatowej i ' mesjaszu', ktory zaprowadzi swoja religie. Ale duzo w tej chwili jest na ziemi light workers , ktorzy robia wszystko aby nie doszlo do trzeciej wojny swiatowej. My sami mozemy takze odsunac to niebezpieczenstwo , ... przez nasze pozytywne myslenie. Energie swiatla , ktore juz zakotwiczyly na naszej planecie pomoga nam w tym. Dzieki Magdaleno za wspanialy blog, serdecznie i cieplo pozdrawiam...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z całym szacunkiem kolego, ale nie da się pozytywnie myśleć. Jestem typowym polakiem, jeśli sobie nie pomarzekam, czuje się jeszcze gorzej. Raz próbowałem pozytywnie myśleć, ale to takie dołujące kiedy wiesz, że naprawdę jest inaczej. Poprostu nie da się.

   Usuń
 2. dziękuje za bardzo dobry artykuł, też czytam objawienia Ostrzeżenie Marii Bożego Miłosierdzia, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń