środa, 2 października 2013

Uprowadzenia ludzi do UFO.

 


Uprowadzenie przez obcych... to bardzo ciekawy temat, który intryguję ludzi w każdym wieku.To temat tabu, który wywołuję kontrowersje. W obecnych czasach istnieje przeświadczenie, że dosłownie każda osoba na Ziemi systematycznie uprowadzana jest do UFO i poddawana tam brutalnej eksploatacji, tyle tylko, że ogromna większość tych uprowadzanych nie ma najmniejszego pojęcia o swoich niezwykłych przeżyciach

Istnieją dwie kategorie uprowadzonych do UFO: świadomi i nieświadomi.Osobami świadomymi swoich uprowadzeń do UFO to wszystkie te osoby, które w stanie świadomym wyraźnie pamiętają swoje uczestniczenie w co najmniej jednym porwaniu na pokład pozaziemskiego statku kosmicznego (UFO). Na co dzień przypominają oni sobie fragmenty takiego pobytu na pokładzie UFO i potrafią nawet relatywnie dokładnie opisać wnętrze statku, czy wygląd napotkanych tam istot. 
Osobami nieświadomymi swoich uprowadzeń do UFO to wszystkie pozostałe osoby na Ziemi. Dzieje się tak ponieważ każdy mieszkaniec Ziemi systematycznie i powtarzalnie zabierany jest pod przymusem do UFO, gdzie poddawany jest najróżniejszym formom eksploatacji i poniżającego traktowania. Jeśli więc ktoś nie przynależy do kategorii "świadomy swoich uprowadzeń do UFO", wówczas przynależeć musi do kategorii "nieświadomy swoich uprowadzeń do UFO".


Najbardziej obiektywny i niezaprzeczalny dowód, że to my osobiście (a także wszystkie osoby które kochamy) padamy ofiarami kosmicznych uprowadzeń i eksploatacji, polega na wykryciu faktu, że w nasze własne ciało wprowadzone zostały implanty. Do chwili obecnej udało się zidentyfikować proste metody wykrywania dwóch rodzajów implantów, jakie ludzie otrzymują najczęściej. Implanty te to: (1) "implant identyfikacyjny", jaki wprowadzany jest do wnętrza kości naszej nogi, oraz (2) "implant indoktrynujący", jaki jest wprowadzany do naszego mózgu w okolicach lewej skroni.

Uzyskanie omawianego tutaj osobistego dowodu, że faktycznie my sami też jesteśmy uprowadzani do UFO systematycznie co 3 miesiące, sprowadza się więc do znalezienia na swojej własnej nodze owej charakterystycznej blizny stanowiącej bezdyskusyjny dowód naszych własnych uprowadzeń do UFO. Bliznę tą znaleźć można w przybliżeniu w połowie odległości pomiędzy kolanem i kostką, jak to opisano w dalszej części niniejszego podrozdziału. U mężczyzn blizna ta przeważnie znajduje się po prawej stronie ich prawej nogi, zaś u kobiet przeważnie po lewej stronie ich lewej nogi. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady - szczególnie jeśli ktoś jest leworęki lub lewonożny. Bez względu jednak na to jak długo osoba ją nosząca by się nie zastanawiała, w normalnych przypadkach nie potrafiłaby ona sobie dokładnie przypomnieć kiedy właściwie i w jakich okolicznościach powstała ranka która do owej blizny prowadziła - aczkolwiek ta sama osoba zwykle potrafi dokładnie opisać przyczynę dla każdej innej blizny istniejącej na tej samej lub drugiej nodze. 

Implant indoktrynujący, jaki jest wprowadzany do naszego mózgu w okolicach lewej skroni, jest trudniejszy do wykrycia. Zazwyczaj wychodzi on na zdjęciach RTG. Implant indoktrynujący instalowany w głowach ludzi nie słucha nakazów myślowych swego nosiciela, a jedynie wykonuje telepatyczne nakazy myślowe pobliskiego UFOnauty. Funkcja indoktrynująca tego implantu polega na podsuwaniu jego nosicielowi poglądów i nastawień, jakie są zgodne z okupacyjnymi interesami UFOnautów na Ziemi. Z kolei wywoływanie bólów głowy, zaś czasami także chorób umysłowych, za pomocą omawianego tu implantu, używane jest przez UFOnautów w celach sabotażu intelektualnego."Rods" to empiryczny dowód na ogromne zagęszczenie niewidzialnych wehikułów UFO operujących na Ziemi. Materiały na temat "rods" dokumentują, iż kosmici angażują na Ziemi ogromne siły - porównywalne do tych angażowanych podczas wojen światowych i ogromnych inwazji. W żadnym więc wypadku nie wolno nam sił tych bagatelizować. Szczególnie, że mamy do czynienia z armią "zawodowców", którzy "zjedli już zęby" na radzeniu sobie zarówno z nami, jak prawdopodobnie również i z innymi podobnymi do nas cywilizacjami.

    Oczywiście nieprzerwana obecność na Ziemi tak ogromnej armii wszechwładnych w stosunku do ludzi istot, wprowadza różnorodne brzemienne konsekwencje. Ponieważ konsekwencje te nie były dotychczas przez nikogo rozpatrywane, przeglądnijmy tutaj choćby najważniejsze z nich. Oto one:


- Gwałty i seksualna eksploatacja ludzi.
- Pozgwałceniowa trauma i problemy psychologiczne. 
- Wypaczanie naszych zachowań seksualnych#
- Choroby i problemy zdrowotne
- Nieświadome rodzicielstwo "biorobotów""Magnetic Implant Response" - Test MIR

Test MIR jest bardzo prostą procedurą badawczą, jaka umożliwia doświadczalne wykrycie efektów wadliwego działania "implantu indoktrynującego" zainstalowanego w głowie dowolnej osoby. Nazwa MIR dla tego testu wywodzi się od angielskich słów "Magnetic Implant Response" (co znaczeniowo daje się tłumaczyć jako "magnetyczna odpowiedź implantu"), jakie przyporządkowane mu były przez jego odkrywców. Odkrywczynią zjawiska na którym bazuje ten test jest Ms. Barbara Boyle z Dallas (Texas, USA).

1. Test jest łatwy do przeprowadzenia. Dokonuje się go poprzez zwykłe przesuwanie silnego magnesu podkowiastego naokoło głowy danej osoby, trzymając ten magnes w odległości nie większej niż około 1 cala (10 do 15 mm) od powierzchni głowy. Doskonałe wyniki daje trwały magnes podkowiasty o sile około 2000 [gaussów], aczkolwiek elektromagnes na prąd stały o wyższej lub tej samej sile też może zostać zastosowany w tym celu. Kształt magnesu i jego siła są istotne, bowiem wytwarzane przez niego pole musi dosięgnąć implantu. Dla powiększenia obiektywności testu, wskazane jest aby osoba mu poddana posiadała zakryte oczy, tak iż nie zdawałaby sobie ona sprawy czy magnes jest przystawiony do jej głowy, ani też w którym dokładnie jej punkcie właśnie się znajduje.
 

2. Test indukuje jednoznacznie identyfikowalne reakcje. Po zbliżeniu magnesu w okolice górnej lewej części czaszki (tj. okolice lewego ucha, lewej skroni, lub lewej brwi) osoba poddana testowi odczuwać zacznie silne i nieprzyjemne doznania. Doznania te najczęściej opisywane są jako jedno z następujących odczuć: strachu, przerażenia, mdłości, ucisku, napięcia, gorąca, migreny, bólu głowy, dreszczy, jeżenia się włosów, itp. Równocześnie jej palce zaczynają się pocić i wpadają w drgania. Aczkolwiek niewidoczne dla nieuzbrojonego oka, pocenie to daje się wykryć instrumentalnie na palcach za pośrednictwem instrumentu medycznego monitorującego "Galvanic Skin Response" (GSR).
 

3. Test jest bardzo definitywny: albo daje wyraźny wynik "tak", albo też wyraźny wynik "nie". Osoby których indoktrynujący implant UFO pracuje poprawnie, nie będą doznawały żadnego odczucia przy przesuwaniu magnesu w omawianym obszarze, podobnie zresztą jak przy jego przesuwaniu przy innych obszarach głowy. Nie będą więc w stanie nic raportować, szczególnie jeśli ich oczy są zakryte i stąd nie wiedzą co właśnie czyni przeprowadzająca test osoba.
 

4. Można eksperymentalnie udowodnić, że odnotowany wynik testu spowodowany został obecnością w głowie implantu UFO. W przypadku włączenia jakiegoś źródła iskier, np. Cewki Tesli lub maszyny Wimshursta w pobliżu osoby jaka wykazuje odnotowalne wyniki tego testu, oraz następnym powtórzeniu testu, osoba ta tym razem wykaże brak jakiejkolwiek reakcji na test (tj. nie będzie nic odczuwała w przypadku przesuwania magnesu w pobliżu jej strefy czułości). Ów brak reakcji spowodowany jest omówionym w podrozdziale N4 wyłączeniem się implantu pod wpływem działającego na niego hałasu telepatycznego o ponadprogowym natężeniu, wytwarzanego przez inskry elektryczne - w tym przypadku przez Cewkę Tesli. Ów brak odczuć trwał będzie przez czas zadziałania wyłączenia implantu (na obecnym etapie dokładnie jeszcze nie ustalony). Po pewnym jednak czasie implant samoczynnie się włączy, test zacznie więc ponownie generować odnotowywane odczucia.

 Niektóre następstwa obecności implantu indoktrynującego UFO w naszej skroni


-"Łaskotanie" w punkcie umiejscowienia implantu
-Migreny

-Postępująca z wiekiem utrata węchu przez niektóre kobiety.
 Następstwa uprowadzeń do UFO:

 1. Atrybuty spania.
Systematyczne uprowadzenia do UFO mogą wywierać dosyć wymowne następstwa na atrybuty czyjegoś spania. Aczkolwiek atrybuty te mogą obejmować niezwykle szeroką gamą indywidualnych zachowań, najczęściej spotykane z nich obejmują:


1a. Sen maskujący. Aby zamaskować fakt naszego uprowadzania do UFO, UFOnauci wprowadzają do naszej pamięci specjalny rodzaj snu maskującego. W przeciwieństwie do normalnych snów, sny maskujące generowane są w naszym umyśle w sposób techniczny, za pośrednictwem specjalnego urządzenia.

Treść takich snów maskujących, oraz ich główny motyw, są tak projektowane, aby dostarczały one emocjonalnego uzasadnienia dla faktycznych przeżyć jakich doznajemy podczas uprowadzeń do UFO. Wszakże przeznaczeniem tych snów jest ukrywanie za nimi rzeczywistego pochodzenia i prawdziwej natury tych uczuć. Przykłady uczuć jakie dominują uprowadzenia do UFO obejmują: przerażenie, strach, panika, ból, rozłąka, uwięzienie, niemożność powrotu do domu. Stąd także motywy akcji jakie używane są w tych snach maskujących aby ukryć te uczucia, zaprojektowane zostały dla uzasadnienia faktu pojawienia się nocą takich właśnie uczuć. Dlatego sny te często zawierają obrazy cmentarzy, grobów, uwięzienia w ogromnych pustych gmachach, bycia atakowanym przez zwierzęta, oraz inne motywy jakie powinny zaindukować uczucia które dominują uprowadzenia do UFO. Jako takie, motywy które ukrywają uczucia pojawiające się podczas uprowadzeń do UFO, zwykle różnią się of motywów które ukrywają uczucia powstałe podczas zostania zgwałconym przez UFOnautów.


 1b. Regularne przebudzenia zawsze o tej samej godzinie gdzieś pomiędzy północą a 5 nad ranem, np. o 3:12 nad ranem. Z niezrozumiałych przez siebie powodów, wielu ludzi na Ziemi doświadcza regularnego budzenia się precyzyjnie o tej samej godzinie (z dokładnością co do minuty) prawie każdej kolejnej nocy. Przykładowo mogą się budzić zawsze o godzinie 3-ciej minut 12 nad ranem. Te niewytłumaczalne przebudzenia występują przez długie okresy czasu (w drastycznych przypadkach mogą następować niemal każdej nocy przez wiele miesięcy, czy nawet lat). Niekiedy po jakimś czasie mogą one całkowicie ustać, lub tymczasowo zaniknąć na dosyć spory okres. W niektórych przypadkach jednak po dosyć długim zaniku mogą się one pojawić znowu, aczkolwiek precyzyjna godzina ich wystąpienia po takim czasowym ustaniu może potem nieco się zmienić. Jeśli dana osoba sporządzi wykaz dat kiedy takie przebudzenia się zaczynają, daty te układają się w cykliczny wzór. (Początek pojawienia się tych przebudzeń, lub dzień zmiany ich precyzyjnego czasu wystąpienia, zwykle wskazuje datę kolejnego uprowadzenia do UFO.)

1c. Zasypianie w pozycji obronnej. Systematyczne uprowadzenia do UFO u wielu osób powoduje, że osoby te zasypiają w pozycji jaka zdaje się być wyrazem nieświadomego osłaniania swoich intymnych obszarów przed intruzją UFOnautów. I tak systematyczne uprowadzanie do UFO wszystkich ziemskich kobiet (dla UFO stanowiących dawczynie ovum) powoduje zwykle, że kobiety zasypiają skulone tak aby swoimi łokciami i podwiniętymi nogami osłaniać dostęp do swoich obszarów rozrodczych. Z kolei systematyczne uprowadzanie wszystkich mężczyzn na Ziemi (którzy dla UFOnautów stanowią dawców spermy) powoduje, że mężczyźni zwykle zasypiają leżąc na swoim brzuchu i w ten sposób podświadomie blokując ciałem dostęp do swoich genitalii.


1d. Gwałtowne i częste rzucanie się w nocy. Sporo ludzi nie utrzymuje długo tej samej pozycji spania, a zmienia ją często i to w sposób bardzo raptowny - niemal podskakując przy tym na łóżku. Zetknąłem się nawet z przypadkami osób, które były świadome swoich uprowadzeń do UFO, jak przyznawały się do przypadków sporadycznego wypadania (wyskakiwania) z łóżka podczas takich gwałtownych zmian pozycji. 

1e. Dzwonienie w uszach. Niektórzy ludzie świadomi swoich uprowadzeń do UFO zauważają również bardzo częste występowanie charakterystycznego dzwonienia w ich uszach, kiedykolwiek tylko niewidzialne UFO zjawi się w ich pobliżu.Niestety, zwykle usłyszeć je można tylko nocami kiedy naokoło panuje absolutna cisza.
 

2. Zakłócenia w spaniu. W nocy w której nasze uprowadzenie do UFO miało miejsce, dana osoba może odnotować u siebie charakterystyczne zakłócenia snu. Zakłócenia te są na tyle odmienne od normalnych trudności ze spaniem, spowodowanych np. zmęczeniem, przejedzeniem, czy zmianą pogody, że osoby świadome swoich uprowadzeń do UFO mogą zidentyfikować po nich noc w której ich uprowadzenie nastąpiło. Oto niektóre atrybuty tych zakłóceń:
 

2a. Płytkie zaśnięcie. Od chwili gdy wehikuł UFO zamierzający dokonać uprowadzenia znajdzie się w pobliżu danej osoby, jej spanie zwykle staje się niezwykle płytkie, męczące i przerywane. Przykładowo, gdy wehikuł ten przybędzie zanim dana osoba zdążyła zasnąć, będzie ona miała wyraźne trudności z zaśnięciem, bez względu na stopień zmęczenia i senności w jakim się znajduje. Jeśli wehikuł przybędzie już po zaśnięciu, normalne spanie tej osoby zastąpione zostanie spaniem spłyconym. Trudności te trwały będą aż do odlotu wehikułu UFO. W sensie ich charakterystyki, można je przyrównać do trudności ze spaniem doświadczanych po umysłowym przepracowaniu, albo też w czasie gwałtownej zmiany pogody (szczególnie nadejścia w nocy silnych wiatrów).
 

2b. Okres głębokiego snu. W określonym fragmencie nocy owo płytkie spanie zastąpione jest przez relatywnie krótki okres niezwykle twardego snu hipnotycznego. Okres ten jest raczej krótki, zazwyczaj około 1 do 2 godzin.

Ów okres twardego spania następuje w dokładnym czasie kiedy zaszło właściwe uprowadzenie.
 

2c. Raptowne przebudzenie. Z niezrozumiałych danej osobie powodów, ów krótki okres twardego snu hipnotycznego wkrótce potem kończy się raptownym przebudzeniem. Jednak przyczyny jakie przebudzenie to mogłyby spowodować, takie jak np. hałas czy zapalenie światła, zwykle zdają się nie istnieć.

Owo zjawisko raptownego przebudzenia z twardego snu jest przebudzeniem ze snu hipnotycznego powodowanym przez UFOnautów a kończącym dane uprowadzenie. Warto odnotować dokładny czas gdy przebudzenie to następuje, bowiem może potem się ono powtarzać o dokładnie tym samym czasie przez szereg następnych nocy.


2d. Trudności z ponownym zaśnięciem. Po przebudzeniu dany uprowadzony do UFO stwierdza, że ma trudności z ponownym zaśnięciem przez okres około 2 godzin.
 

2e. Poranne wyczerpanie. Rano dana osoba budzi się bez apetytu, wyczerpana fizycznie, często też z migreną umiejscowioną w punkcie zainstalowania implantu indoktrynującego. Cały następny dzień będzie czuła się zmęczona i wyczerpana fizycznie, jak po nocy erotycznych uniesień. Ponieważ bardzo często uprowadzeniom do UFO towarzyszy też eksploatacja seksualna tychże uprowadzonych, na drugi dzień u danej osoby mogą ujawnić się też jakieś objawy, które zwykle są oznaką odbycia stosunku płciowego poprzedzającej nocy, jednak które tym razem zdają się pojawiać bez powodu, ponieważ uprowadzona osoba świadomie nie dokonała zaangażowania płciowego. Przykładowo np. u mężczyzn penis może być obolały i zaczerwieniony, kobiety mogą mieć wyraźne kółka pod oczami, itp. Owo samopoczucie i objawy mogą być efektem eksploatacji seksualnej jakiej uprowadzona osoba poddana została na pokładzie UFO.
 

2f. Inne równoczesne objawy eksploatacji przez UFOnautów. W sprzyjających okolicznościach, rano lub nawet tej samej nocy w jakiej odbyło się kolejne uprowadzenie, dana osoba może zaobserwować także różnorodne inne równoczesne objawy bycia prześladowaną przez UFO, opisane w innych podrozdziałach niniejszego rozdziału.
 

2g. Cykliczne powtórzenia. Opisane tutaj charakterystyczne zakłócenia w spaniu mogą powtarzać się cyklicznie przez tak wiele lat, jak tylko pamięcią się sięga (tj. przez cały czas/okres trwania naszych uprowadzeń).

Powyższy wzór spania jest na tyle niezwykły i na tyle wymowny, że jego cykliczne powtarzanie się nie daje się wytłumaczyć logicznie niczym innym niż uprowadzenia do UFO. Ponadto jest on potwierdzony przez osoby świadome swoich uprowadzeń do UFO, że zawsze jest on typowy dla nocy kiedy zostają uprowadzeni. Aż dziw bierze, że ludzie nie zwracają uwagi na jego nietypowość oraz ma brak biologicznego uzasadnienia dla jego cyklicznego zaistnienia w naszym spaniu.

Oczywiście powyższe spanie "typowe" dla nocy uprowadzeń do UFO, może ulegać zmodyfikowaniu zależnie od sposobu uprowadzenia, mocy napędu uprowadzającego wehikułu, osobowości poszczególnych uprowadzanych, itp. Ponadto, jak prawie każdy z wtórnych atrybutów wyliczonych w tym podrozdziale, może ono też być spowodowane czynnikami nie mającymi nic wspólnego z UFO.
 

3. Wymowne choroby i stany. Systematyczne uprowadzenia do UFO indukują u ludzi zwiększone skłonności do zapadania na niektóre dosyć charakterystyczne choroby i stany. Choroby te i stany wynikają bowiem z przebiegu, efektów, okoliczności, psychologii, i/lub podświadomej pamięci uprowadzeń, a stąd zwykle objawiają się podczas stosownych warunków. Oto niektóre z nich:
 

3a. Alergie. Podczas dotychczasowych swoich badań odnotowałem, że każda osoba świadoma swoich systematycznych uprowadzeń do UFO, z czasem wyrabia w sobie jakieś silne uczulenie (alergię), lub nawet cały zbiór skomplikowanych uczuleń, co do jakich wie, że wynikają one z uprowadzeń do UFO. Unikalną cechą tych uczuleń jest, że pogłębiają się one proporcjonalnie do sumarycznej liczby uprowadzeń danej osoby do UFO, a także że zawsze posiadają związek z warunkami jakie towarzyszą uprowadzeniom do UFO. Aczkolwiek więc ich pierwsze oznaki dają się odnotować już dosyć wcześnie, w sposób intensywny zaczynają one zakłócać codzienne życie danego uprowadzanego dopiero gdzieś w średnim wieku (np. około 40 roku życia). Wygląda to niemal jakby jakaś forma alergii była nieodłącznym produktem ubocznym (czy zewnętrzną manifestacją) pohipnotycznych blokad pamięci nakładanych przez UFOnautów na wszystkie osoby uprowadzane do ich statków.
 

3b. Astma. Spora część badanych przeze mnie osób świadomych swoich systematycznych uprowadzeń do UFO, przyznawała się do przechodzenia na jakimś etapie życia (np. w dzieciństwie) ataków astmy, które wiązali oni ze swoimi uprowadzeniami do UFO. Ataki te zwykle przeminęły jednak z wiekiem. Wierzę więc, że u wielu ludzi nieuświadamiane napięcie psychiczne wynikające z ich uprowadzeń do UFO, w połączeniu z podświadomą pamięcią nieprzyjemnych przeżyć jakie im towarzyszą, może prowadzić do rozbudzenia w nich ataków astmy.
 

3c. Anginy (bóle gardła) i katary. Uprowadzenia do UFO zdają się powodować u ludzi zwiększoną podatność na anginy, zapalenia gardła, oraz na choroby nosa. Pojawianie się u uprowadzanych ludzi wszystkich tych problemów zdrowotnych, z reguły czasowo jest zsynchronizowane z ich ostatnim uprowadzeniem do UFO i wygląda jak następstwo owego uprowadzenia. Aczkolwiek anginy te i choroby docelowo zwykle manifestują się w sposób bakteryjny lub wirusowy, ich bezpośrednim powodem staje się jest alergiczna reakcja organizmu na czynnik, powietrze, zapach, czy odczucie, o charakterze występującym podczas naszych uprowadzeń do UFO. Stąd sporo ludzi reaguje anginami na nocne powietrze (tj. nie będą mogli oni spać przy otwartym oknie), czy na wszelkie odmiany lodów (np. gdy ich uprowadzenie następuje często w zimie w obecności śniegu i lodu). Inni ludzie mogą nabywać się anginy podczas prawie każdego przelotu samolotem, ponieważ psychologiczne odczucie lotu wyzwala u nich odpowiednią reakcję alergiczną.

3d. Zwiększona podatność na kłopoty z kręgosłupem. Na obecnym etapie swoich badań zaczynam się skłaniać do poglądu, że UFOnauci celowo indukują u niektórych ludzi kłopoty z kręgosłupem. Kłopoty te używane są przez UFOnautów jako rodzaj kary, a także metody "uziemiania", nakładanej na tych ludzi, którzy jakoś działają przeciwko ich okupacyjnym interesom na Ziemi. Spora też proporcja badanych przeze mnie mężczyzn, którzy byli świadomi swoich systematycznych uprowadzeń do UFO, przechodziła różnorodne kłopoty ze swym kręgosłupem. Kłopoty te bywały najróżnorodniejszego rodzaju, począwszy od wpadniętych dysków, poprzez stany popularnie zwane "korzonkami", a skończywszy na uporczywych, powtarzających się i długotrwałych bólach w szyi, podobnych do tych jakie ma się po nocy przespanej na niewygodnej poduszce.

3e. "Urojone choroby". W trakcie prowadzenia swych badań odnotowałem występowanie u pewnej liczby osób świadomych swoich systematycznych uprowadzeń do UFO, rodzaju chorób jakie lekarze i postronne osoby często określają przydomkiem "urojenia" lub "choroby urojone". Choroby takie dla poszkodowanej osoby zwykle posiadają charakter jakiegoś wewnętrznego bólu, np. silnego i zwykle powtarzającego się nocami bólu umiejscowionego w jednym i zawsze tym samym z narządów wewnętrznych tej osoby, przykładowo w jej pęcherzu, nerce, jelitach, żołądku, czy organie seksualnym. Ból ten jest zazwyczaj na tyle silny i na tyle systematyczny, że dana osoba w końcu udaje się z nim do lekarza. Jednak ku jej szokowi, po dokonaniu wielu najróżniejszych testów, prześwietleń, analiz, itp., lekarze nie mogą znaleźć nic niewłaściwego i upierają się, że dana choroba musi być urojona a nie rzeczywista, zaś dana osoba jest zdrowa jak koń. Ciekawy związek z owymi urojonymi chorobami posiada wierzenie ludowe jakie upowszechnione jest wśród szczepu Bidayuh (tj. Land Dayaks czyli "Dayak lądowy") zamieszkującego wyspę Borneo. Wierzą oni mianowicie, że jeśli czyjś dom nawiedzony zostaje przez niewidzialne istoty, cechy których zgodnie z ich opisami odpowiadają dzisiejszym UFOnautom, wtedy nie wolno uczynić tym istotom niczego co mogłoby je obrazić. Istoty te są bowiem bardzo mściwe i po zostaniu obrażonymi sprowadzają na obrażającego chorobę jakiej żaden lekarz nie będzie mógł rozpoznać ani wyleczyć. Aczkolwiek jest niezwykle trudno ustalić, czy znani mi świadomi uprowadzeni do UFO doświadczający tego typu "urojonych chorób" obrazili kiedyś eksploatujących ich UFOnautów, z analiz ich przekonań i działalności stwierdziłem, że wszystkie dotychczas znane mi osoby z takimi dolegliwościami dałyby się zakwalifikować do kategorii "uczestników ruchu oporu". Wygląda więc na to, że owe "urojone choroby" mogą być jedną z "kar", jakie UFOnauci im wymierzają za prowadzenie działalności szkodzącej ich okupacyjnym interesom na Ziemi. Oczywiście ja będę dokonywał dalszych obserwacji tych interesujących przypadków, aby w przyszłości zweryfikować i uściślić ten wstępny wniosek.
 

3f. Kogutki we włosach. Szczególnie u mężczyzn z krótko obciętymi włosami, często po nocy podczas której nastąpiło uprowadzenie do UFO, włosy uparcie stawały będą dęba i za żadne skarby nie dadzą się przyczesać. Mechanizm tego stawania dęba włosów wynika z ich trwałego naelektryzowania.

4. Zakłócenia naszych rutyn i sposobu ubierania się
. Należy tutaj cały szereg zjawisk, najbardziej powszechne z których obejmują:


4a. Piżama którą wieczorem, jak zwykle, założyliśmy w typowy dla nas sposób, jednak rano znajdujemy założoną w sposób odwrotny.
 

4b. Odkrycie skarpetki innego koloru na jednej z nóg - chociaż pamiętamy, że założyliśmy dwie identyczne skarpetki, itp.

4c. Świeże spodenki jakie rankiem natychmiast przyklejają się do ciała, chociaż wieczorem wzięliśmy dokładny prysznic. Pasożyci z UFO używają bowiem rodzaju jakby "kisielu" dla dezynfekcji organów seksualnych u swoich ludzkich partnerów - odkażanie to dokonywane jest szczególnie dokładnie przez UFOnautki. Później ów "kisiel" pozostawia skórę dosyć lepką.)

#5. Zakłócenia i modyfikacje w instynktownych zachowaniach i zwyczajach seksualnych, oraz w funkcjonowaniu narządów rozrodczych. Zakłócenia te są następstwem poborów spermy/ovule dokonywanych w UFO na danej osobie, a wiążących się zwykle z różnymi bezosobowymi, intruzywnymi, nacechowanymi przemocą, nieprzyjemnymi i niekiedy nawet upokarzającymi procedurami medycznymi przeprowadzanymi na jej organach seksualnych. Aczkolwiek istnieje wiele różnych sposobów na jakie zakłócenia te mogą się objawiać, najczęstsze z nich są jak następuje:


5a. Strach kobiet przed udzieleniem dostępu do swych organów seksualnych. U kobiet ujawnić się może podświadoma niechęć, napięcie i strach w stosunku do wszelkich zachowań polegających na aktywnym lub wymuszonym uzyskiwaniu dostępu do ich organów rozrodczych. Niechęć ta jest efektem przymuszonego próbkowania ich narządów rozrodczych przez UFOnautów. W sensie efektów jest więc ona zbliżona do odczuć ofiar gwałtu, aczkolwiek osoby ją doświadczające nie mogą świadomie przypomnieć sobie żadnego przypadku swego zgwałcenia. Objawia się ona na wiele różnorodnych sposobów. Sposób najłatwiejszy do odnotowania polega na skłonności danej kobiety do odczuwania seksualnego odprężenia i przyjemności, tylko jeśli to ona jest aktywna zaś jej partner zachowuje się pasywnie (pasywne zachowanie partnera nie kojarzy się bowiem w jej podświadomości z wymuszającymi działaniami UFOnautów).


5b. Trudności z wzwodem u mężczyzn. U mężczyzn występować mogą trudności ze wzwodem spowodowane podświadomą pamięcią wymuszonego pobierania od nich spermy/nasienia na pokładzie UFO. Trudności te będą wzrastały proporcjonalnie do aktualnego stopnia "krępowania się obecnością" innej istoty (w przypadku międzyludzkich stosunków płciowych - ich partnerki). Będą więc bardzo wysokie podczas pierwszych stosunków z nową partnerką (np. zdolne są one wręcz uniemożliwiać odbycie pierwszych stosunków), natomiast mogą zupełnie się nie ujawniać podczas "stosunków rutynowych", kiedy dany mężczyzna już wcale nie krępuje się obecnością swej partnerki. Ich cechą rozpoznawczą jest, że trudności te zupełnie nie wystąpią gdy mężczyźni ci nie są świadomi bycia obserwowanym przez jakieś niepoznane przez nich dobrze istoty (np. ich nową partnerkę). Stąd nie będą oni mieli żadnych trudności ze wzwodem w przypadku zadziałania bodźców seksualnych podczas nieobecności obserwujących ich świadków. Podświadomie tacy mężczyźni mogą też preferować aktywne zachowanie swojej partnerki (zaś pasywne u siebie), jako że takie zachowanie zaprogramowane w nich zostało podczas pobierania spermy na pokładzie UFO.
5c. Tzw. "nieśmiały pęcherz". Uprowadzenia do UFO są także źródłem żenującej dolegliwości znanej jako "nieśmiały pęcherz". Dolegliwość ta objawia się niemożnością oddania moczu w obecności innych osób. Ja osobiście wierzę, że dolegliwość tą UFOnauci indukują celowo u danej osoby metodami hipnotycznymi. Dzieje się tak w przypadkach kiedy osoba ta oddała z przestrachu mocz na pokładzie UFO. Aby zapobiec ponownemu oddaniu przez nią moczu na pokładzie UFO (a zatem potrzebie ponownego po niej sprzątania UFO), UFOnauci hipnotycznie programują tą osobę, aby w przyszłości nie była w stanie oddać moczu w ich obecności. Program ten niestety często działa także w życiu codziennym, zaś jego efekty objawiają się nie tylko w obecności UFOli, ale także i dowolnych innych ludzi.
 

6. Odruchy psychologiczne. Uprowadzenia do UFO są też źródłem najróżnorodniejszych odruchów psychologicznych, jakie najprawdopodobniej wynikają z podświadomej pamięci swych uprowadzeń, lub z pamięci nieprzyjemnych doznań i widoków jakim dana osaba została poddana podczas tych uprowadzeń. Oto niektóre z nich:
 

6a. Fobie. Niemal wszystkie znane mi osoby świadome swoich systematycznych uprowadzeń do UFO, z czasem nabawiały się jakichś silnych fobii. Podobnie jak alergie, fobie te objawiają się zwykle już w starszym wieku (tj. nie istnieją jeszcze w dzieciństwie). Każda z nich zdaje się posiadać bezpośredni związek z przeżyciami doznawanymi pod hipnozą podczas uprowadzeń. Najczęstsze z nich to: strach wysokości (spowodowany lotami do/z wehikułu UFO zawisającego wysoko ponad ziemią), fobia lotu samolotem, jazdy samochodem, lub pobytu na statku (objawiające się zwykle wymiotowaniem w samolotach, samochodach, autobusach, lub statkach), klaustrofobia (spowodowana nieprzyjemnymi doświadczeniami w małych pomieszczeniach wehikułu UFO), nielubienie uniformów - zwłaszcza medycznych (spowodowane nieprzyjemnymi zabiegami wykonywanymi przez UFOnautów w uniformach), fobia wybranych owadów (szczególnie arachnofobia) i obawa niektórych zwierząt (np. wężów) jakie w podświadomości uprowadzanej osoby zapewne kojarzą się albo z instrumentami medycznymi używanymi na pokładzie UFO, albo też z samymi UFOnautami lub ich robotami.

6b. Silne reakcje na krew, otwarte rany, organy wewnętrzne, operacje, itp. Reakcje te mogą się uzewnętrzniać nie tylko kiedy uprowadzony widzi krew, otwartą ranę, organ, czy operację, ale w co bardziej drastycznych przypadkach nawet kiedy ktoś o nich jedynie opowiada. Ich objawy obejmują zasłabnięcie, skłonność do wymiotowania, a niekiedy nawet omdlenia. Spowodowane są one podświadomą pamięcią krwi, odkrytych organów wewnętrznych, operacji, itp., wyniesioną z uczestnictwa w zbiorowych i często strasznie wyglądających procedurach medycznych dokonywanych na pokładach UFO.
 

6c. Indukowane tłumem stany nerwicowe. Najczęstsza z nich to obawa przed ruchliwym i agresywnym tłumem (spowodowana zapamiętanymi przez podświadomość przykrymi doznaniami na UFO mającymi miejsce w ogromnych salach pełnych ruchliwych i aktywnych istot oraz innych osób krzyczących i cierpiących w trakcie zatrważająco wyglądających procedur). Zwykle przejawia się ona tendencjami do zasłabnięcia lub wymiotowania w zatłoczonych miejscach publicznych (np. jarmarkach, stacjach kolejowych, czy autobusowych).
 

6d. Obrzydzenia. Nasze uprowadzenia do UFO są często źródłem najróżniejszych, normalnie niezrozumiałych obrzydzeń, które nabierają jednak sensu w kontekście wyglądu lub zachowania UFOnautów. Przykładowo widok kobiety z ogoloną (lub całkowicie łysą) głową, może wzbudzać w nas podświadome obrzydzenie. Zaczyna ono być jednak zrozumiałe zważywszy, że wiele UFOnautek jakie nas krzywdzą na pokładzie UFO wcale nie posiada włosów na głowie. U niektórych osób ich systematyczne uprowadzenia do UFO mogą być źródłem obrzydzenia na widok białego i delikatnego owłosienia rzadko porastającego przeświecającą przez nie i również białą skórę. (Takie właśnie owłosienie porasta inne niż głowa części ciała u osób o karnacji albinosów lub u niektórych starszych wiekiem ludzi.) Powodem jest, że tego typu białe, delikatne, rzadkie owłosienie pokrywające przeświecającą przez nie skórę podświadomie kojarzy się im bowiem z podobnym owłosieniem odnotowanym u niektórych ras UFOnautów dokonujących na nich nieprzyjemnych zabiegów medycznych lub gwałtów. Na podobnej zasadzie stworzenia (np. niektóre owady lub węże) czy też przedmioty, które swym wyglądem czy ruchami podświadomie przypominają albo UFOnautów, albo używane przez nich narzędzia lub roboty, również mogą wzbudzać niezrozumiałe obrzydzenie.
 

6e. Zaprogramowane inklinacje. UFOnauci hipnotycznie programują także u niektórych ludzi różnorodne inklinacje, jakie są wygodne dla ich interesów okupacyjnych. Przykładami takich inklinacji mogą być "vegetarianizm" (tj. niejedzenie mięsa, wyjaśniony szczegółowiej w podrozdziale JC9), przynależność do różnych szkół i organizacji przysparzających energie które UFOnauci rabują od ludzi (np. chińską "tai chi", indyjską "yoga", japońską "reiki", itp.), leczenie się głównie metodami naturalistycznymi, heurystycznymi, lub holistycznymi które szkodzą naszej przydatności eksploatacyjnej, unikanie używania niektórych współczesnych leków jakie psują biologiczne surowce rabowane od nas przez UFOnautów (np. antybiotyków lub chemicznych środków antykoncepcyjnych), itp. Aczkolwiek zawsze istnieje jakiś wydarzenie, które bezpośrednio obciąża się spowodowaniem tego zachowania (np. wizyta w rzeźni, przeczytanie jakiejś książki, czy znajomość wyników określonych badań medycznych), badania uprowadzeń do UFO wskazują, iż faktycznie jest ono nieświadomym podążaniem za nakazami hipnotycznymi zakodowanymi przez UFOnautów w naszej podświadomości. W wielu przypadkach takie bowiem 
dokładnie zachowania raprtowane są jako zalecane przez UFOnautów uprowadzanym przez siebie osobom.

7. Nieracjonalne zachowania. Nasze uprowadzenia do UFO są także źródłem najróżniejszych nieracjonalnych zachowań, jakie wykazują cechy charakteryzujące osoby poddane hipnotycznej manipulacji poglądami. Stąd zachowania te zapewne wynikają z celowego zaprogramowania ich w naszej podświadomości, dokonywanego podczas uprowadzeń do UFO, lub wymuszanego u nas za pośrednictwem implantów wprowadzonych do głowy. Nie są one jednak demonstrowane przez wszystkich ludzi, a jedynie przez osoby o szczególnym typie osobowości. Oto najbardziej reprezentacyjne z takich zachowań: , zamiast racjonalnego, oraz żywe reakcje na poruszanie tematu tych wehikułów. Ten ich stosunek nosi wszelkie cechy bycia zaprogramowanym metodami hipnozy podczas uprowadzeń ich nosicieli do UFO. Stosunek ten zwykle powoduje u jego nosicieli reakcje graniczące z histerią, paniką, czy nawet rodzajem nieracjonalnej wrogości, wobec każdego kto porusza w ich obecności temat UFO (włączając w to osoby zajmujące się badaniami tych wehikułów).

7b. U wielu osób występuje też trwale zaprogramowane w nich przez UFOnautów zachowanie, jakie można by nazwać "rozdwojeniem swego stanowiska" lub "zdradą wyznawanych zasad". Osoby te bowiem z jednej strony starają się brać aktywny udział w ruchu UFOlogicznym, nieustannie deklarując publicznie, że są "za", popierają, uczestniczą, itp. Z drugiej zaś strony przy każdej nadarzającej się sposobności atakują one zażarcie i publicznie kpią z wszelkich prób racjonalnego badania UFO, starają się zdyskredytować każdy napotkany przez siebie materiał dowodowy dotyczący UFO, nigdy nie wyrażają się pozytywnie o konstruktywnych badaniach i badaczach UFO, oraz publicznie promują jedynie absurdalne wyjaśnienia i hipotezy, jakie nawet na pierwszy rzut oka wykazują brak logiki i jakie degradują sobą w oczach społeczeństwa powagę i znaczenie badań UFO. Osobiście jestem pewien, że osoby te manipulowane są hipnotycznie przez uprowadzających ich UFOnautów aby działać w taki właśnie sposób na szkodę rzeczowych badań UFO. 


7c. Ignorowanie dowodów swoich uprowadzeń do UFO. Jednym z moich bardziej intrygujących ustaleń, była obserwacja, że większość ludzi w sposób niemal otwarty i oczywisty uprowadzanych do UFO, zwykle wkłada ogromną ilość trudu, kosztów, oraz naginania faktów, aby przekonać inne osoby (a zapewne również i siebie) iż wokół nich nie dzieje się nic niezwykłego, zaś otaczające ich morze niezwykłości posiada "naturalne" wyjaśnienie. Stąd ludzie ci zupełnie nieracjonalnie i uparcie misinterpretują lub ignorują takie fakty jak zastawanie w swoich mieszkaniach zapalonych świateł lub włączonych urządzeń, jakby samoczynne wyłączanie się niektórych maszyn i urządzeń, niespodziewane alarmy, błyskanie wyłączonych żarówek, ginięcie przedmiotów, przesunięcia obiektów, wypalone kręgi trawy przed ich oknami, cykliczne sińce, podrapania i wymowne zranienia na ich ciałach, itp. Jedynym wytłumaczeniem dla tego niezwykłego nastawienia psychologicznego i wynikającego z niego upartego nieprzyjmowania faktów do wiadomości, jest iż podświadomość tych osób została celowo zaprogramowana przez UFOnautów, aby odrzucali oni wszelkie dowody działalności UFO. Gdy więc ktoś ma do czynienia z takimi osobami, powinien zdawać sobie sprawę, że nie będzie można ich przekonać do istnienia UFO ani do faktyczności ich uprowadzeń do UFO.
 

7d. Duża proporcja ludzi wykazuje też zaprogramowaną w nich na pokładzie UFO podświadomą awersję przed powiększaniem swej racjonalnej wiedzy na tematy UFO. Ich awersja wykazuje wszelkie cechy hipnotycznego manipulowania świadomością dotkniętych nią osób. Objawia się ona poprzez zbiór nietypowych i nieracjonalnych odruchów, odczuć i zachowań ujawniających się w przypadku konfrontacji z wiedzą o tematyce UFOlogicznej. Owe nieracjonalne zachowania z reguły jednak nie zostają uświadomione i odnotowane przez samych ich wykonawców, a stąd uważane są przez nich za zjawiska "naturalne". Przykładowo za każdym razem kiedy wezmą do poczytania jakąś książkę zawierającą "zakazaną" wiedzę na temat UFO, ludzie ci mogą wybiorczo doznawać ataków senności jakie zmuszają ich do jej odłożenia. Jednak ataki tej senności nie pojawią się jeśli czytają oni jakiekolwiek inne opracowania tematycznie nie związane z UFO. Ponadto senność ta ustąpi niemal natychmiast gdy dana osoba odłoży książkę która ją zaindukowała. Podobnie, przy każdej okazji kiedy mają szansę zapoznania się z poważnym opracowaniem dotyczącym problematyki UFOlogicznej, nagle doznają napływu uczucia zmęczenia, znudzenia, oraz wyłączania się, powiązane z podświadomymi nakazami aby zapoznanie to odłożyć na później. Inne objawy owej awersji obejmują odczucie narastającego podrażnienia, zniecierpliwienia, sprzeciwu i opozycji w przypadku czytania jakichś poważnych informacji dotyczących UFO, nieracjonalne upieranie się przy własnych - z reguły nielogicznych i przeciwstawnych do istniejących faktów, poglądach i opiniach na poznawane tematy dotyczące UFO, upartego nieprzyjmowania do wiadomości nawet najbardziej oczywistych faktów i dowodów, itp. Niezwykłym atrybutem wymienionej tutaj awersji, jaki świadczy o jej wywodzeniu się z celowego manipulowania umysłami ludzi poprzez albo ich hipnotyczne programowanie, przez ich telepatyczną manipulację, albo też zaopatrywanie w "inteligentny" implant indoktrynujący, jest iż nie ujawnia ona swego działania w przypadku powiększania wiedzy o jakąkolwiek inną tematykę nie mającą powiązania z UFO.

7e. Kompulsywne przeszkadzanie. Niektórzy ludzie, którzy znaleźli się przypadkowo w pobliżu lub otoczeniu kogoś, kto właśnie poważnie i rzeczowo propaguje problematykę UFOlogiczną, ulegają nagłemu jakby hipnotycznemu przymusowi aby jakoś przeszkadzać w tej propagacji i odwrócić uwagę słuchających. Przymus ten wzrasta proporcjonalnie do wagi jaką w ich opinii noszą propagowane właśnie informacje. Dokunują więc różnorodnych nieracjonalnych i niewytłumaczalnych działań nakierowanych ku temu przeszkodzeniu, w niektórych przypadkach posuwając się nawet do zachowań ekstremalnych. Jednak motywacji dla powodów ich podjęcia nie są w stanie wyjaśnić ani uzasadnić. Ten podświadomy (hipnotyczny) nakaz aktywnego przeszkadzania w propagowaniu problematyki UFOlogicznej również wykazuje wszelkie cechy albo hipnotycznego zaprogramowania umysłu, albo bycia wymuszonym przez zawarte w ich głowach implanty.
 

8. Sygnały z naszych zmysłów. Chociaż wzrok ludzki nie jest w stanie odnotować pobliskiej obecności niewidzialnych dla nas kosmicznych pasożytów z UFO, inne zmysły niekiedy odnotowują ich obecność. Oto więc wykaz najczęstszych sygnałów z naszych zmysłów, że właśnie zbliża się nasze kolejne uprowadzenie do UFO.
 

8a. Dzwonienie w naszych uszach. Napęd telekinetyczny używany przez niewidzialnych dla wzroku szatańskich pasożytów z UFO emituje rodzaj dźwiękotwórczej fali magnetycznej, która przechwytywana jest przez nasz umysł jako rodzaj dźwięku najczęściej nazywanego "dzwonieniem w uszach".
 

8b. Wibracyjne swędzenie jakiejś części ciała. Jeśli niewidzialny UFOnauta, lub niewidzialny wehikuł UFO, przemieszcza się przez nasze ciało, lub tkwi częściowo w naszym ciele, wówczas jego migotanie telekinetyczne może wzbudzać w nas uczucie unikalnego rodzaju "telekinetycznych wibracji", jakie odbierane są przez nasze zmysły. Wibracje te najłatwiej można by opisać jako rodzaj swędzenia o charakterze wibracyjnym, jakie zdaje się być umiejscowione we wnętrzu naszego ciała, a nie na powierzchni skóry. (Ten wysoce charakterystyczny typ swędzenie czasami dla żartu indukowany jest przez dzieci. Stąd jeśli ktoś doświadczył takiego żartu, wówczas może rozpoznać o jakim "telekinetycznym swędzeniu" jest tutaj mowa. Dzieci wytwarzają go poprzez wprawienie swojego języka i warg w szybkie wibrowanie poprzez wydawanie dźwięku "bzyczącego" - takiego jak pszczoła i następne dotknięcie tak wibrującym językiem i wargami czyjegoś ucha lub nosa. Efekt zwykle jest piorunujący dla ofiary danego żartownisia. Później pozwala jej także rozpoznać to samo swędzenie, kiedy ofiara ta zetknie się z wibrującym obiektem w stanie telekinetycznym.)
 

8c. Zmiana ciśnienia w uszach. Jeśli tuż nad ranem uprowadzeni zostaliśmy do wehikułu UFO, wówczas po zbudzeniu się ciągle nasze uszy mogą posiadać owo unikalne odczucie zmiany ciśnienia, jakiego doświadczamy w samolotach podczas raptownej zmiany wysokości. Spowodowane jest ono faktem, że na pokładzie UFO panuje inne ciśnienie niż na Ziemi. Jeśli więc tuż nad rankiem uprowadzeni zostaliśmy do tego wehikułu, gdzie przebywaliśmy przez dłuższy przedział czasu, rano nasze uszy ciągle mogą doświadczać następstw owej zmiany ciśnienia przez dosyć spory czas już po przebudzeniu się. Kiedy więc rano doświadczamy tego zjawiska, jest spore prawdopodobieństwo, że na krótko wcześniej byliśmy właśnie uprowadzeni do UFO.
 

8d. Nagłe zmiany temperatury. Jeśli w obrębie naszego mieszkania porusza się pionowo niewidzialny wehikuł UFO, wówczas temperatura mieszkania raptownie zaczyna się wahać. Szczególnie jest to odnotowywane, jeśli jest to wehikuł większego typu, np. K6. Jeśli wzlatuje on wolno w górę, np. wznosząc się z niższego piętra na wyższe, powoduje to raptowny spadek temperatury, czasami osiągający poziom zamarzania. Ja osobiście taki spadek dosyć często odnotowywałem w krajach tropikalnych, gdzie normalnie noce są wystarczająco gorące dla spania bez żadnego przykrycia. Jeśli więc niewidzialny wehikuł UFO wlatywał do mojej sypialni wznosząc się wolno od poziomu niższego piętra, wówczas nagle kostniałem tam z zimna. Jeśli jednak niewidzialny wehikuł dużego typu zaczyna obniżać się do mieszkania poczynając od dachu lub wyższego piętra, wówczas temperatura raptownie wzrasta. To zjawisko wzrostu temperatury doświadczałem wielokrotnie podczas pisania niniejszego rozdziału, gdy mieszkałem na parterze w zimnej Nowej Zelandii. Kiedy niewidzialny wehikuł zniżał się do mojego mieszkania wlatując przez sufit, wówczas na przekór zimna na dworze, w mieszkaniu nagle robiło się gorąco jak w tropiku. Warto przy tym odnotować, że kiedyś w Malezji zdołałem dokonać pomiarów i obliczeń szybkości poruszania się niewidzialnego wehikułu UFO w naszych mieszkaniach. Jak się okazuje, z powodu konieczności nie wzbudzania efektów fizykalnych, szybkość ta wynosi zaledwie około 1.5 kilometra na godzinę i w przybliżeniu równa się ona szybkości wolnego spaceru. Aby więc z taką szybkością wznieść się lub opaść o wysokość jednego piętra, niewidzialny wehikuł UFO potrzebuje wystarczająco dużo czasu, aby zimno lub gorąco spowodowane jego ruchem wyraźnie zarejestrowane zostało przez nasze zmysły.

cdn.

źródło; badań Prof. dr inż. Jana Pająka

2 komentarze:

  1. Chcę podzielić się z Wami filmem, który jest rzekomo przesłaniem od pozaziemskiej cywilizacji na temat tego, czy chcemy żeby się ujawnili:
    https://www.youtube.com/watch?v=DJ7SEKNVQng

    Życzę Wam wszystkim otwartych umysłów! :D

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam. Pan prof.Pająk posiada ogromną wiedzę ale brakuje mu kilku puzli do tej swojej układanki. Puzle te to,- niektóre Ufo to SĄDY TELEMETRYCZNE,którymi posługują się ISTOTY DUCHOWE ,które mieszkają w NAS,do szpiegowania ,podgłądania swoich wrogów,innych ludzi. Budowa UFO- to HOLOGRAMY LEKKIE czyli bity 0-1,takie jak w telewizji cyfrowej .Sądy telemetryczne są też inteligentne i nimi widzą ISTOTY DUCHOWE co dzieje się w naszych domach.IMPLANTY owszem są ale nie są wszczepiane przez rzekomych Ufonałtów,są raczej pochodzenia naturalnego i pełnią różne role- od pdsłuchu aż do przekazywania myśli innych istot duchowych i odczytywania ich jako własnych przez posiadacza Implantu.np.Pczątkiem podsłuchu jest dżwięk w uchu o wysokich tonach ,podobny do bzyknięcia komara,którego notabene tam nie było.....Jeśli idzie o porwania przez UFO to TAKIE nie istnieja gdyż UFO jest Innowymiarowe i NIE MOŻNA przetransportowć ciał ludzkich ,które sa przeciez zbudowane z materii.. .SĄ TE PRZEŻYCIA WYGENEROWNE. Te przeżycia nie są prawdziwe, Wniosek- Wszystko jest tak wymyślone i wyreżyserowane byśmy czasem się czegoś nie domyślili. UFO-nauci nie istnieją tylko ISTOTY DUCHOWE,które mieszkają w naszych ciałach chcą abyśmy TAK MYŚLELI .XXXX MY JESTEŚMY TYLKO BIOROBOTAMI /ANDROIDAMI BIO/,które się wyrzuca jak stare zużyte buty,do piachu...i już . Ps. NIE JESTEŚMY KORONĄ STWOŻENIA. tylko NIEWOLNIKAMI na planecie REA /tu wszystko jest realne aż do bólu/ .Pozdrawiam- kamarkus @wp.pl

    OdpowiedzUsuń