sobota, 23 listopada 2013

Heliocentryczny WIELKI SEKSTYL w dniu 23 listopada, o godz. 22.11

Dzisiaj  23.11.2013 czeka nas wyjątkowe wydarzenie astrologiczne, które wpisuje się w cały ciąg ważnych procesów mających miejsce od momentu wejścia Ziemi w Epokę Serca. To wydarzenie będzie ich punktem kulminacyjnym, na który złożyło się kilka zjawisk jednocześnie.   

Rok 2013 ze względu na to, że jako pierwszy rok Nowej Epoki niesie ze sobą nowe energie o wyższych częstotliwościach, które kreują nową rzeczywistość i wspierają rozwój świadomości jednostki pozwalający dopasować się całej biosferze na Ziemi do nowych wibracji, jest rokiem szczególnym.  Ponad to rok 2013 w rachubie Gregoriańskiego Kalendarza  swoim zapisem cyfrowym wprowadza  częstotliwość neutralnego Mayanskiego paradygmatu.Kod »13:20« Majowie ukryli w 260-jednostkowym Świętym Kalendarzu Tzolkin. 260 jednostek (nazywanych kin) powstaje z kombinacji 13 liczb i 20 pieczęci (glifów). Ten kod każdy człowiek nosi w sobie, odzwierciedla się np. w 13 sekwencjach DNA kodujących białka, 20 podstawowych aminokwasach, 13 stawach głównych, 20 palcach rąk i nóg. Dziewięciomiesięczna ciąża ludzka, czyli 260 dni od momentu poczęcia do czasu rozwiązania, potwierdza, że Tzolkin to my – a my to Tzolkin, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy.  Rok 2013 wprowadza ów paradygmat ponad Babilońską częstotliwością  programu  12:60. Zmiana struktury częstotliwości fraktalu Świadomości Zbiorowej. W roku 2013 maja  miejsce nie tylko wyjątkowe konstelacje astrologiczne w postaci Wielkich Sekstyli, pojawienie się komety ISON i przebiegunowanie Słońca. Również  zjawiska występujące każdego roku, jak święto Wesak w maju, przesilenie letnie w czerwcu, czy wreszcie równonoc jesienna we wrześniu, nabrały w roku 2013 szczególnej mocy w związku z nową  częstotliwością energii płynącej z centrum Wszechświata.  Prawie wszystkim tym  zdarzeniom, które wymieniłam powyżej, towarzyszyła wzmożona aktywność Słońca, która wzmacniała procesy energetyczne mające miejsce podczas tych zdarzeń. Przy czym pomagało w tym i nadal pomaga słabnące pole magnetyczne Ziemi, które przepuszcza coraz więcej promieniowania elktromagnetycznego wysyłanego przez Słońce, m.in. promieniowanie UV-B stymulujące szyszynkę.


 


CHRONOLOGIA  ZDARZEŃ  CZYLI  LOGICZNY  CIĄG  ZJAWISK  ODZWIERCIEDLAJĄCY  ROZWÓJ  SIŁ  ŚWIATŁA  I  ICH  ZWYCIĘSTWO  NAD  SIŁAMI CIEMNOŚCI
Dla przypomnienia: w ostatnich dniach minionej epoki miła miejsce ważna synchronizacja – Ziemia poprzez swoje miejsca mocy (portale) tworzące kryształową sieć została podłączona do powstałej wcześniej wokół Ziemi Krystalicznej Sieci . 21.12.2012 nastąpił jej rozruch oraz wgranie informacji do pola Świadomości Zbiorowej  zapisanych w legendarnych Krystalicznych Czaszkach. W dniu 22.12.2012, zgodnie z Długą Rachubą (Long Count) starożytnych Majów, rozpoczęła się Nowa Epoka (=”Słońce”), która potrwa 13 baktunów (= 5125 lat gregoriańskich lub 5200 lat majańskich), stanowiąca jednocześnie początek Nowego Cyklu (=”Świata”/Roku  Platońskiego), który potrwa 26 625 lat gregoriańskich lub 26 000 lat majańskich (mniej  więcej  tyle   trwa zatoczenie pełnego  „stożka”  przez  Ziemię, co określane jest jako ruch  precesyjny), oraz rozpoczynająca Rok Wenusjański (=104 000 lat majańskich).

 A wszystko to dzieje sie dzięki Promieniowi Synchronizacji, który z nową siłą wychodzi z Hunab Ku, czyli centrum Drogi Mlecznej, i dociera do wszystkich zakątków naszej galaktyki, w tym do naszego Układu Słonecznego. Naukowcy nazwali centrum Sagittarius A (Sgr A). To właśnie latem tego roku Sgr A wchłonął chmurę gazową, co wyzwoliło emisję nowego silnego promieniowania elektromagnetycznego. A to według naukowców oznacza, że czarna dziura, jaką jest Sgr A, weszła we wzrost aktywności swojego promieniowania. Również w lecie 2013 rozpoczął się czas panowania Jowisza na niebie w znaku Raka, największej planety w naszym US. Czas ten potrwa rok: 28.6.2013-16.7.2014. Jowisz to planeta szczęścia i pomyślności dla tych, którzy idą z duchem aktualnych zmian na poziomie energetycznym, a ponieważ planeta Jowisz w znaku Raka jest wywyższona (tzw. egzaltacja planety), osiąga ona obecnie pełnię swojej siły, a jej oddziaływanie jest maksymalnie pozytywne i twórcze. Także w lecie 2013 (w lipcu) nasza planeta weszła w okres Wielkich Sekstyli (= harmonijnych konstelacji astrologicznych), który potrwa do lata przyszłego roku. Widać jasno, że okres ten pokrywa się  z czasem panowania planety Jowisz na niebie w znaku Raka. Również wszystkie trzy zdarzenia – wzrost aktywności Hunab Ku, początek okresu panowania Jowisza w Raku oraz początek ciągu Wielkich Sekstyli – zbiegają się ze sobą w jednym czasie!  Nie może tu być mowy o przypadkach. Są to ewidentnie zjawiska i konstelacje inaugurujące Epokę Serca zgodnie z Wyższym Planem, których zadaniem jest wspieranie ludzi w rozwijaniu w sobie Wyższej Harmonii stanowiącej warunek do poszerzenia świadomości i rozwoju parazmysłów. Miejscem w człowieku, z którego “sterowane” są  wszystkie procesy z tym związane, jest Czakra Serca.

Według uczonych okres wzmożonej aktywności Sagittariusa A może potrwać nawet 20 do 40 lat. I właśnie w tym okresie, czyli mniej więcej do roku 2035-40, ludzkość zgłębi wreszcie tajemnicę Uniwersalnej Miłości, której podstawy na dobre zagoszczą w zbiorowej świadomości ludzkości, potem będzie juz tylko “szlifowanie” tego stanu ducha (będzie ewoluował na coraz wyższe, czyli na coraz bardziej wysublimowane poziomy).

Również kometa ISON wnosi ogromny wkład w procesy wzrostu świadomości i otwierania się na wyższe poziomy rzeczywistości wykraczające poza świat postrzegalny przy pomocy pięciu fizycznych zmysłów, jako że Światło energii emitowanej przez kometę ISON wspomaga razem ze Słońcem transmutację DNA (zmiana struktury węglowej na krzemową, nazywaną krystaliczną), podnoszenie się Siły Kundalini poprzez kolejne czakry oraz aktywację szyszynki, co, jak wiadomo, pozwala na odbudowę Ciała Świetlistego, którego właściwościami są wyższa świadomości oraz aktywne parazmysłów. Dzięki temu odzyskujemy dostęp do duchowej  rzeczywistości, z której pochodzimy i która jest naszym prawdziwym Domem. ISON symbolizuje powrót Czasu Pokoju i Uniwersalnej Miłości na Ziemię.

Przesilenie letnie (21.6)  i  Święto  Wesak (24-26 maja)
– Według niektórych ezoteryków tegoroczne przesilenie (21.6) było  wyjątkowe, ponieważ zapoczątkowało proces  manifestowania się osiągniętego dotychczas poziomu transformacji na poziomie energetycznym (duchowym, mentalnym, emocjonalnym) w znanym nam świecie materialnym, a to oznacza konkretne namacalne zmiany w codziennym życiu, czyli konkretne efekty dotychczasowej pracy nad duchowym samorozwojem . Ziemia powraca do wyższych częstotliwości , w rejony intensywniejszego światła, które będzie definitywnie wypierać destrukcyjne siły.
–  Podczas tegorocznego Święta Wesak (24-26.6) na Ziemi zostały zneutralizowane negatywne energie powiązane z czasami Atlantydy i determinujące do tej pory losy ludzkości.
Seria  Wielkich  Sekstyli  (lipiec  2013 – lipiec  2014)
W lipcu – po majowym święcie Wesak i czerwcowym przesileniu letnim – rozpoczął się czas Wielkich Sekstyli. Pierwszy Wielki Sekstyl  (kombinacja dwóch Wielkich Trygonów) uformował się 29 lipca, drugi – 25 sierpnia 2013.
1. Sekstyl (29.7.2013) – zainicjował harmonijne łączenie się świata materii ze światem ducha i “popchnął ” do przodu transformację duchową.
2. Sekstyl( 25.8) – jeszcze bardziej spotęgował wszelkie procesy transformacji, ponieważ w swojej sile przewyższył ten z 29 lipca, mimo iż nie przedstawiał idealnego heksagramu. Przeważnie w konstelacjach (kątach) trygonów lub wielkich sekstyli występują odstępstwa (tzw. orby). Dopuszczalne orby, w obrębie których nadal możemy mówić o określonej konstelacji i jej energetycznym wpływie na zdarzenia na Ziemi, wahają się między 2 a 6 stopniami. Im dokładniejszy kąt, tym silniejsza siła oddziaływania danego aspektu.

Zrównanie  dnia  z  nocą (21.9)
21.12.2012 – 21.9.2013: 9 miesięcy dojrzewania nowych paradygmatów
Wraz ze Zrównaniem Dnia z Nocą, po kolejnym energetycznym dostrojeniu się podczas ostatnich Wielkich Sekstyli, dla osób świadomie pracujących nad rozwojem swojej świadomości rozpoczął się czas ostatecznego uwalniania się od starych paradygmatów emocjonalnych, mentalnych oraz duchowych i nastąpił okres sukcesywnego rozwiązywania problemów i redukowania cierpienia w swoim życiu, nastąpiła też potencjalna możliwość zawodowego realizowania swoich pasji.

21.9.2013 minęło dokładnie 9 miesięcy od 21.12.2012, ostatniego dnia starej epoki. W tym dniu całkowicie wygasło źródło energii starych paradygmatów (= wzorców mentalnych, emocjonalnych oraz wzorców wiary i ideologii zakodowanych głęboko w naszej jaźni), które towarzyszyły nam zgodnie z Wyższym Planem powstałym po moralnym „upadku” człowieka i wejściu w ograniczony świat gęstej materii. Tych 9 miesięcy to czas dojrzewania „płodu”, czyli kształtowania się nowych paradygmatów w człowieku i całej Naturze. Wraz z tegoroczną jesienną równonocą nastąpiły narodziny: początek sukcesywne materializowanie się nowych paradygmatów, czyli wdrażanie ich na Planie Fizycznym.
W ciągu tych 9 miesięcy to, co przyswoiła świadomość, musiało przeniknąć do podświadomości i zostać zakodowane  w każdej komórce ciała, w naszym DNA. A na to nasze DNA było przygotowywane przez długie lata i nadal znajduje się w procesie transmutacji. Temu procesowi towarzyszy odradzanie się Ciała Świetlistego (przestrzeni Wyższego Ja) i poszerzenie świadomości.
Tak więc wraz ze zrównaniem dnia z nocą, po kolejnym energetycznym dostrojeniu się podczas ostatnich Wielkich Sekstyli, dla osób świadomie pracujących nad rozwojem swojej świadomości  zakończyło się gruntowne uwalnianie się od tych najmocniej zakodowanych starych paradygmatów emocjonalnych, mentalnych oraz duchowych i nastąpił okres sukcesywnego rozwiązywania problemów i redukowania cierpienia w swoim życiu, nastąpiła też potencjalna możliwość zawodowego realizowania swoich pasji.


listopad i grudzień 2013 roku
23.11 uformuje się heliocentryczny Wielki Sekstyl, w dniach 23-25 domknie się proces przebiegunowanie Słońca, 28 listopada kometa ISON osiągnie swoje peryhelium, a w dniach 24-26 grudnia na swojej drodze powrotnej po “muśnięciu” Słońca znajdzie się najbliżej Ziemi, przecinając ponownie jej orbitę. Z każdym kolejnym dniem bęzdiemy tracić ja coraz bardziej z oczu. To będzie zakończenie pasma wydarzeń w 2013 roku, które pobudzały, wspierały i wzmacniały rozwój świadomości na Ziemi w ciągu tych 12 miesięcy.
23.11 sekstyl
Heliocentryczny  WIELKI  SEKSTYL   w dniu 23 listopada, o godz. 22.11
Poprzednie dwa heksagramy miały charakter geocentryczny, tzn. że w obydwu przypadkach 6 planet utworzyło Wielki Sekstyl wokół Ziemi. Wyjątkowość i moc odziaływania Wielkiego Sekstylu, który uformuje się 23.11.2013 wezmą się stąd, że 6 planet utworzy heksagram wokół Słońca, stąd nazwa “heliocentryczny”Tymi planetami będą: Merkury (w znaku Panny), Wenus (w Byku) i Pluton (w Koziorożcu), które utworzą trygon ziemski, oraz Jowisz (w Raku), Saturn (w Skorpionie) i Neptun (w Rybach), które utworzą trygon wodny. I tym razem wystąpią odstępstwa w kątach. Harmonijnej konstelacji wokół Słońca będzie towarzyszyć kwadratura Urana z Plutonem. Ponieważ będzie to sekstyl heliocentryczny, określany jest on również mianem “słonecznej mandali”.
Podczas nadchodzącego Wielkiego Sekstylu ma nastąpić ostateczne zwycięstwo Sił Światła nad siłami ciemności, które do tej pory były ciągle w przewadze, a Siły Światła torowały sobie drogę, osłabiając ich moc. Po 23 listopada nastąpi odwrócenie ról: Światło zacznie dominować nad ciemnością, a destrukcyjne energie na naszej planecie – zarówno na Planie Fizycznym, Eterycznym jak i Astralnym powiązanym z Ziemią – będą sukcesywnie się wycofywać.
Wyjątkowości całemu zjawisku dodaje również fakt, że według ezoteryków w dniach 23-25 listopada nastąpi zakończenie procesu przebiegunowania Słońca!

źródło: http://monikaczyrek.blogspot.com/2013/11/heliocentryczny-wielki-sekstyl-w-dniu.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz